بحث خدا شناسی:اگر زمین لایه لایه نبود چه اتفاقی می افتاد؟

همانطور که میدانید،زمین از دیدگاه زمین شناسی یک سیاره لایه لایه است و بطور یک دست صاف و مسطح نیست.و این لایه ها در زیر هم حرکت می نمایند و گاهی نیز به موازات هم حرکت می نمایند و به هم برخورد می کنند،و در محل های برخورد آنها زلزله و آتش فشان ایجاد می شود.

شاید از دیدگاه اول به نظر بیاید که این قابلیت برای زمین مطلوب نیست و باعث کشتار و ویرانی می شود،ولی این پارامتر یک ضرورت برای سیاره زمین است زیرا :

-همانطور که میدانید زمین یک سیاره آبی است،و بیشتر آن توسط آب پویشیده شده است،اگر زمین لایه لایه نبود و این لایه ها حرکت نمی کردند و باهم برخورد نمی نمودند،جزایر و پستی و بلندی و ارتفاعات تشکیل نمی شد در نتیجه هم اکنون همه سطح سیاره زمین پوشیده از آب با یک ارتفاع متفاوت بود.

-اگر ارتفاعات نبودند در صورت وجود خشکی هم،آب باریده شده جاری نمی شد و در یک نقطه راکت می ماند در نتیجه دوباره سطح زمین پوشیده از آب می شد.

-زمین دارای یک هسته ماگمایی است که در آن پگماتیت های آهن وجود دارد و این خاصیت باعث وجود گرانش و حرکت زمین در فضا می شود،اما این ماگما دارای انرژی فراوان است در صورتی که این انرژی به دلیل عدم وجود شکافت نمی توانست خود را به تدریج آزاد نماید،به یک باره آزاد می شد و کل کره خاکی از بین می رفت.

بحث خداشناسی : فرض نمایید در یک جهان تصادفی بدون طرح و نقشه قبلی تنها زمین دارای این قابلیت نبود،هم اکنون هیچ موجود زنده ای که بتواند در خشکی وجود داشته باشد و در نتیجه ما هم وجود نداشتیم،ولی از دیدگاه زمین شناسی همه المنت های لازم برای تشکیل حیات بدون نقص و کاستی در کره زمین جمع شده است،و بدون تردید حتی یک فاکتور نیز نمی تواند تصادفی باشد،فرض نمایید در یک جهان موزی جنس سیارات بجای خاک عمدتا از آهن تشکیل می شد،در نتیجه گرمای همه داخل زمین بدون کم و کاست و گرمای ستاره در این آهن جذب می شد و به دلیل گرمای بیش از حد تصور هیچ حیاتی تشکیل نمی شد،ولی سطح کرده زمین از خاک و لایه های شکاف دار تعبیه شده است که می تواند گرما و انرژی را به تدریج از خود دفع نمیاد بدون اینکه تمام حیات بروی آن را از بین ببرد.

 برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.  

خداوند در سوره الطارق آیه ۱۲فرموده اند:

سوگند به زمین شکاف دار. 

 

 

/ 0 نظر / 82 بازدید