گفتاری پیرامون کدهای ژنتیک انسان و جانوران

همانطوری که در کتاب زیست شناسی دبیرستان اشاره شده است،ژن های انسان رمزگذاری شده است و دارای کدهای ژنتیکی است و DNA و RNA توسط سنتز این کدهای ژنتیکی اطلاعات خود را رونویسی و حفظ و منتقل می کنند.

این کدها از اسیدهای آمینه تشکیل شده اند و تا کنون 22 اسید آمینه شناسایی شده است که هر رمز از سه اسید آمینه تشکیل شده است.که هر سه کد ژنتیکی کنار هم یک کودون را تشکیل می دهد و کدون ها توسط ریبوزوم ها شناسایی می شوند و در نتیحه سلول با شناسایی این کدهای ژنتیکی به کار خود ادامه می دهد و اگر این رمز نگاری اشتباه انجام شود سیستم بدن به هم می خورد.مثلا در کتاب زیست شناسی دبیرستان نیز اشاره شده است که کودون AUG متعلق به رمز متیونین است.

در شبیه سازی RNA یا DNA نیز یک اتفاق بسیار عجیب می افتد و آن این است که یک RNA ناظر که حاوی همه اطلاعات لازم برای رونویسی یا ترجمه است در سلول وجود دارد.

  • مکانیزم سنتز و ترجمه پروتئین از ابتدا و بروی ابتدایی ترین جاندارن از جمله باکتری ها ویروس ها وجود داشت و از ابتدا این عمل به درستی انجام شده است.
  • در جانداران اولیه این رونویسی بدون حضور پروتئین بود یعنی اینکه کدنویسی بدون حضور کامپیوتر انجام گرفت که از دیدگاه عقلی امکان پذیر نیست ولی این عمل انجام گرفت و در نتیجه آن ما هنوز وجود داریم.
  • در طول یک عمل تکامل تصادفی بدون نظارت یا کدنویسی ناظر یا آفریدگار در تمامی مدت همیشه کد نویسی همراه با اشتباه بود در نتیجه امروز هیچ کدام از موجودات زنده وجود نداشتند.

یک تفکر :آیا عقل یک انسان سالم این مساله را قبول می کند که کدهای یک کامپیوتر که بطور بیسیک از اعداد 0 و 1 تشکیل شده است در طول سیزده میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ بدون هیچ طراح و برنامه نویسی و حتی کامپیوتری بطور تصادفی پدید آمده باشد ولی سیستم کد نویسی بدن انسان که از حروف A و U و G و C و 22 نوع پروتئین در سه حالت که بارها از کامپیوتری که اساس آن بروی 0 و 1 و دو حرف است پیچیده تر است،بدون حضور طراح و یک آفریدگار هوشمند و در اثر تصادف یا تکامل یا انتخاب طبیعی پدید آمده باشد؟و اگر انتخاب طبیعی یا تکامل قادر به تولید انسان یا جاندارانی با این کدهای پیچیده بوده است چرا بر اساس تصادف یک کامپیوتر و یک نرم افزار داخل آن را پدید نیاورده است؟!

برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.

صفحه ما بروی اپلیکیشن اینستاگرام

--------

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره کدهای ژنتیکی و رونویسی و ترجمه به فصل اول کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی مراجعه شود.تصاویر فوق نیز آن کتاب استخراج شده است.

/ 1 نظر / 86 بازدید