طراحی هوشمند در ارکیده سبز استرالیایی

تصویر مربوط به گیاه ارکیده سبز استرالیایی است که در ر نیوزیلند ، استرالیا، گینه نو و کالدونیا افت می شود.این گیاه کوچک در میان علفها و در مردابها زندی می کند و با گردافشانی تقسیم می شود.این گیاه دارای یک صفحه محافظ است که همه حشرات را به وسیله آن وارد خودش می کند و در ازای تغذیه حشره با شهد یک تور را بطور اجباری به بدن حشره می چسباند و بعد از آن دهانه گل با می شود و حشره می تواند به بیرون برودو بعد از آن گل برای حشره بعدی به سرعت شارژ می شود و وقتی حشره در حواست بسته که به حشره چسبیده جرقه می زند.حشره حالا به دام افتاده و بسته به اندام های او فشار می آوردو برای خلاصی باید یک ارکیده دیگر یافته و گرده را به یک اندام کلاله مادگی یک گیاه دیگر برساند و به این وسیله تکثیر می شود.

اگر این گیاه می تواند حاصل یک تصادف یا تکامل تصادفی باشد این سوال باید پاسخ داده شود که چگونه در اثر تصادف ساختاری به این هوشمندی پدید آمده است که می تواند گرده خود را به یک گیاه دیگر برساند اگر این گیاه بر اثر یک تکامل تصادفی بود بی شک در یکی از مراحل این گرده افشانی در ابتدا درست عمل نمی کرد گیاه قادر به تولید مثل نبود و تکثیر نمی شد در  نتیجه نسلش نابود می شد یعنی باید از ابتدا اندام های تولید مثل گیاه درست کار می کردند.

منابع :

Three Australian greenhood orchids for the windowsill: Pterostylis curta, nutans, and Nodding Grace

Orchids: nature's sexy sirens

Design in Australian plants—The Australian Greenhood Orchid

/ 1 نظر / 36 بازدید
ناشناس

همه این حرفها را بهم بافتی که بگی خدا هست بعد لابد بگی اسمش الله هست بعدش یک کتاب داده به اسم قرآن بعد تو قرآن گفته کافران را هر جا گیر آوردید بکشید زنها نصفه هستند کشتزار مردان هستند و از هر طرف خواستن وارد کشتزار خودشون بشن و کلی عامل برای انجام جرم و جنایت شرعی دیگر. خب بهتره خدا نباشه و این همه مزخرفات را بعدا نخواهید بچسبونید به ریشش!