بحث خداشناسی-اگر هرمون های ضد ادراری در افراد وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

شب ادراری در والدین یکی از علل یک بیماری فراگیر است و علل مختلفی دارد که یکی از آنها فشارهای عصبی و روانی است و علت دیگر آن عدم ترشح صحیح هرمون ضد ادراری وازوپرسین است.

هرمون وازوپرسین یکی از هرمون های ضد ادراری است که از هیپوفیز  و برخی دیگر از قسمت های بدن ترشح می شود و هرمون های ضد ادراری در شبها مسئول این هستند که ترحش و تولید ادرار در بدن را به حدقلا میزان ممکن برسانند.

این هرمون با افزایش باز جذب در لوله های نفرون کلیه مقدار آب بدن و در نتیجه تولید ادرار را به حداقلا می رساند.همچنین افزایش ترشح این هرمون در بدن منجر به نوعی تشنگی همیشگی می شود.

 

 

 

حال تصور کنید این هرمون در بدن وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟انسانها بطور مداوم در روزها و شب مجبور بودند عمل ادرار کردن را تکرار بنمایند و در شبها عملا امکات استراحت وجود نداشت زیرا در هر ساعت ممکن بود مجاری جمع کننده ادرار پر شوند و مانع از خوابیدن یا شب ادراری در همه افراد شوند اگر هم این هرمون به میزان بالا ترشح می شد باعث تشنگی در افراد می شد.

حال جامعه انسانی را تصویر کنید که بخاطر یک جهش ژنتیک همگانی این هرمون در آنها از اثر بیفتد ساعت ها از وقت افراد در صف های دستشویی تلف می شود و عملا زمانی برای کارهای دیگر باقی نمی ماند.

اتئیست ها و تکامل گرایان باید پاسخی برای این سوال بیابند که چه ساز و کاری به جز یک طراح هوشمند می تواند این هرمون را برای جلوگیری از افزایش ترشح ادرار در بدن انسان به میزان کافی تعبیه کرده باشد؟بی شک یک ساز و کار تصادفی مانند تکامل یا جهش یا انتخاب طبیعی نمی تواند به این میزان تنظیم شده توانایی این کار را داشته باشد. 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید