بحث خداشناسی درباره هرمون ضد ادراری

هیپوفیز یک غده درون ریز است،که وظیفه ترشح هرمون های مختلف را در بدن بر عهده دارد،یکی از هرمون هایی که هیپوفیز وظیفه ترشح آن را بر عهده دارد هرمون ضد اداری است.

هرمون ضد ادراری یا وازوپرسین (Antidiuretic hormone (ADH)) هرمونی است که که ترشح آن باعث کاهش حجم ادرار می شود،و جالبتر اینکه در شبها که انسانها در خواب هستند ترشح این هرمون به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد،در نتیجه شبها میزان ادرار تولید شده بسیار کاهش می یابد.عملکرد این هرمون اینگونه است که با افزایش بازجذب یون های NA+ و کاهش cl- باعث افزایش بازجذب آب توسط رگهای خونی از لوله های ادراری می شود.[1]

حال فرض کنید در جهانی که بر اثر تصادف به وجود آمده است،و در این جهان تصادفی جانداران شبیه انسان به وجود آمده اند که تنها دارای این نقص هستند که دارای هرمون ضد ادراری نیستند،چه اتفاقی می افتاد؟

-در طول روز مقدار قابل توجهی آب جذب شده توسط بدن به وسیله ادرار دفع می شد،در نتیجه مشکلات بسیاری از جمله کم خونی و خشک شدن بدن پدید می آمد.

-در طول شب که این هرمون ترشح نمی شد،یک فرد در طول یک شب چندین بار از خواب می پرید،و به دستشویی مراجعه می کرد و یا همه افراد مکان خواب خود را در طول شب خیس می کردند.

اما بدن انسان و حتی سایر جانداران بطور کامل و بدون نقص توسط آفریدگار جهان طراحی شده است و حتی این هرمون که شاید به چشم نیایید ولی عدم وجود آن باعث مشکلات جدی در بدن می شود،و سایر نقوصی که در بدن انسان از جمله سرطان نقص ژنی و ... به وجود می آید ناشی از عدم تغذیه صحیح یا رفتارهای نامناسب فرد یا نسل های قبلی است.

حال باید اتئیست ها به این سوال پاسخگو باشند که اگر خدایی در کار نیست،این هرمون از روی چه متابولیسم و برنامه ریزی ساخته شده است؟

در پاسخ می گویند انتخاب طبیعی!

حال انتخاب طبیعی چیست؟

هیچ گاه پاسخ روشنی به این سوال داده نمی شود تنها گفته می شود،که انتخاب طبیعی متابولیسمی است که بدن جانداران را با توجه به نیازهای آنها شکل می دهد.

حال یک سوال دیگر مطرح می شود؟

بدن همه جانداران داری یک نیاز جنسی است،که باید توسط جنس دیگر داده بشود،چرا انتخاب طبیعی متابولیسمی را فراهم نکرده که همه جانداران خود بتوانند نیاز جنسی خود را بدون نیاز به دیگری دفع نمیاند؟

حال در مورد هرمون ضد اداردی،انتخاب طبیعی از روی چه برنامه ریزی قبلی این هرمون را ایجاد کرده است؟زیرا اگر این هرمون از ابتدا در بدن جانداران وجود نداشت بخش اعظم آب جذبی توسط ادرار دفع می شد و همه جانداران به خاطر خشکی بدن و کم خونی می مردند!و ادامه نسل ممکن نبود...  

حال یک ایراد دیگر بر مساله انتخاب طبیعی وارد بکنیم،بر فرض انتخاب طبیعی بر حسب تصادف موفق شد به این هرمون شکل بدهد،آیا می تواند پاسخگوی ریتم شبانه روزی آن باشد که بر اساس شب یا روز ترشح آن بیشتر و کمتر است؟این مساله همانند این است که بگوییم نرم افزار و سخت افزاری که سیستم یک کارخانه و یا یک مرغداری و یا گاوداری را اداره می کند و مثلا دمای محیط مرغداری و گاوداری را بر حسب نیاز جانداران تنظیم می کند بر حسب نیاز و در طول میلیاردها سال بر حسب تصادف پدید آمده است،آیا در این میلیاردها سال مرغها و یا گاوها که محیط انها دارای دما و یا تهویه مناسب نبوده است از گرما و سرما تلف نمی شوند؟و آیا این مساله قابل پذیرش است که سیستم نرم افزار و یا سخت افزاری که مسئول اداره یک سیستم پیچیده است بتواند بدون مهندس طراح و بطور تصادفی پدید آمده باشد؟هورمون ها نیز قسمتی از سیستم نرم افزاری بدن ما محسوب می شوند!

 برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.

--------

[1]جهت مطالعه بیشتر در این مورد به کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان مراجعه شود.

/ 0 نظر / 73 بازدید