اگر آن چیز به آن گونه نبود ما اکنون اینجا نبودیم!

اگر آن چیز به آن گونه نبود ما اکنون اینجا نبودیم هر شخصی در برابر هماهنگی های شگفت آور این پدیده ها عکس العمل مخصوص به خود دارد.برخی از مردم آن را به آفریدگار نسبت می دهند.می توان این موضوع را به خود فرد واگذار کرد.برخی ممکن است که مرا متهم کنند که در خصوص این هماهنگی شگفت آور چندان شگفت زده نشدم ولی پاسخ من این است که اگر همه چیز بدین گونه نبود ما هم اکنون اینجا نبودیم.
موریس آیزمن مقام اجرایی بخش اختر شناسی موسسه ملی علوم

--------

آفرینش گیتی فرد هیرن

/ 0 نظر / 46 بازدید