بحث خداشناسی در باره سیستم بویایی انسان

حس بویایی یکی از حواس پنج گانه است،که در آن مقداری از مولکول های چیزی که بوی آن را باید حس کنید در هوا شناور می شود و به سلول های بینی شما می رسد و در تماس با گیرنده های بینی موژه ها،باعث ایجاد سیگنال هایی شبیه به سیگنال های الکتریکی می شود.که این سیگنال ها از یک شبکه مشبک از هزاران آکسون بینایی از جمجمه عبور می کنند و به یک ساختار در لوپ پیشانی مغز منتقل می شود می شود.[1][2]

این قسمت مسئول پردازش سیگنالهای بویایی است و پس از پردازش اطلاعات آن را به سایر قسمت های دیگر بدن از جمله تالاموس و سیستم لیمبیک و ... می دهد.قبلا تصور می شد که انسان ها 12 میلیون سلول گیرنده بویایی دارد که می تواند 10 هزار نوع بو را تشخیص بدهد.سگ ها 20 میلیون سلول گیرنده دارند و می توانند 40 هزار نوع بو را تشخیص بدهند.[1][2]اما حالا دانشمندان می گویند که انسان ها می توانند یک تریلیون بوی متمایز را از هم تشخیص بدهند[3][4]

همچنین سگ ها تا چهل برابر بیشتر از انسان ها می توانند بوها را بیشتر تشخیص بدهند،و دانشمندان می گویند اگر حس بویایی وجود نداشته باشد انسان ممکن است تا 5 سال جان خود را از دست بدهد.[3]

 حال برسی یک مورد در باره حس بویایی ضرورت دارد :

- بنا به کشفیات تازه انسان ها قادر به تشخیص یک تریلیون نوع بو هستند،و بعضی از جانداران حس بویایی بسیار قوی تری از انسان ها دارند از جمله سگ،و عدد یک تریلیون مصادف با هزار میلیارد است،در حالی که عمر کل جهان هستی 13.8 میلیارد سال و عمر زمین 5 میلیارد سال است،و بنا به ادعای تکامل گرایان اتئیست،پستانداران در دوره کرتاسه که حداکثر 145 میلیون سال قبل بود پدید آمده اند،سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر در هر نسل جاندارن در هر سال یک جاندار که مسیر تکاملی را می پیماید،در معرض چند بو قرار گرفته باشد،و توانایی ادراک این بوها را بلافاصله دریافت کرده باشد،سیستم بویایی باید حداکثر رقمی بین 150 تا 300 میلیون بو را حس می کرد ولی انسان قادر به ادراک یک تریلیون نوع بوع است که ممکن است قبلا در معرض آنها هیچ گاه نبوده باشد،از دیدگاه ژنی هم امکان انتقال تا این اندازه ژن بویایی از نسل های گذشته وجود ندارد و حتی ممکن است تعداد زیادی از ژن های بویایی به دلیل عدم استفاده در نسل های بعدی و گذشته کور شده باشد و از بین رفته باشد،حال تکامل گرایان اتئیست باید به این مساله پاسخ بدهند که با توجه به عمر محدود زمین،چگونه یک تریلیون ژنی که قادر به شناسایی یک ترلیون بو هستند بطور تصادفی در انسان و سگ و ... پدید آمده است؟؟

---------

[1]How does the sense of smell work? 

[2]How smell works 

[3]10 Incredible Facts About Your Sense of Smell

[4]journal Science

/ 0 نظر / 88 بازدید