طراحی هوشمند در عروس دریایی

عروس دریایی جانداری است که 95 درصد بدنش از آب تشکیل شده و دارای قلب و استخوان و چشم و مغز نیست در عین حال یکی از کار آمد ترین شکارچی های جهان است. بدن این جاندار از یک ماده ژله مانند ساخته شده است و دارای بازوهای و دندان هایی برای شکار و خوردن طعمه است.

عروس دریایی دارای قدرت زیای برای شنا کردن نیست و به وسیله حرت امواج و در بعضی از انواع آنها با با استفاده از نیروی کشش جسمی و بعضی دیگر با چسباندن خود به مواد دیگر حرکت می کنند ولی در مقابل جریان های اقیانوسی بسیار ضعیف هستند.

بدن عروس دریایی بر اساس سلول های عصبی واکنش نشان می دهد.سطح بدن عروس دریایی به گونه ای تعبیه شده که اکسیژن را جذب می کند و هیدروژن تولید می کند.سیستم بدن عروس دریایی به گونه ای است که اگر در طول زمان توسعه یافته بود و از اول وجود نداشت منجر به انقراض این جاندار می شد. باازوهای عروس دریایی به گونه ای است که می تواند بیش از 5000 سلول را گزش بکند.

فسیل هایی که از عروس دریایی یافت شده است می گوید این جاندار بیش از 200 میلیون سال است که بدون تغیر مانده است.

حال سوالی که باید جواب داده شود این است که موجودی که دارای مغز نیست از دیدگاه تکاملی باید یک موجود بسیار ضعیف باشد ولی چگونه عروس دریایی یکی از قوی ترین شکارچیان دریا است؟

/ 1 نظر / 50 بازدید
مهسان

بسیار بسیار جالب و مفید