تناقضات تئوری تکامل:مارها همیشه مار بوده اند!

یک توضیح:پستهایی که در نقد تئوری تکامل منتشر می شود صرفا به معنی نقض این تئوری نیست،زیرا بسیار دیده شده است که جریان های اتئیست با استفاده از تئوری تکامل سعی در نقض وجود خدا دارند به همین دلیل این مطالب با این هدف منتشر می شود که در صورت صحیح بودن این تئوری مواردی وجود دارند که بدون وجود و دخالت آفریدگار این فرآیند نقض می شود.

دانشمندان تا کنون تصور می کرده اند که اولین شواهد حضور مارها مربوط به 65 میلیون سال قبل است و قوی ترین فسیل های یافت شده از مارها مربوط به 102 میلیون سال قبل بوده است.ولی هم اکنون موفق به یافتن چهار فسیل از مارها شده اند که مربوط به 167 میلیون سال قبل است و این فسیل ها هیچ تفاوتی با مارهای کنونی ندارد.

تئوری تکامل می گوید مارها از اجداد غیر مار تکامل یافته اند ولی دانشمندان هم اکنون معتقد هستند که مارها همیشه مار بوده اند و این نظریه که مارها از غیر مارها تکامل یافته اند فقدان شواهد کافی و مستدل است.

تاریخ فسیلی مارها هنوز پراکنده و نا مشخص است و منشا مارها برای دانشمندان هنوز ناشناخته باقی مانده است.

تاکنون هیچ شواهدی از تغیر تکاملی در فسیل مارها مشاهده نشده است.

برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.

----------- 

منابع این نوشتار :

Snakes Have Always Been Snakes by Frank Sherwin, M.A. *

  1. Dunham, W. Remarkable fossils push back snake origins by 65 million yearsReuters. Posted on Reuters.com on January 27, 2015, accessed January 28, 2015.
  2. Colbert, E. et al. 2001. Colbert's Evolution of the Vertebrates, 5th Ed. New York: Wiley-Liss, 154.
  3. Stahl, B. 1985. Vertebrate History. New York: Dover Publications, Inc.,318.
  4. Miller, S. and J. Harley. 2013. Zoology. McGraw-Hill, 357.
  5. Benton, M. 2015. Vertebrate Paleontology. Malden, MA: Wiley Blackwell, 252.
  6. Blaszczak-Boxe, A. 2015. Oldest Known Snake Fossils Identified. Live Science. Posted January 27, 2015, accessed February 2, 2015.
  7. Allaby, M. 2014. Oxford Dictionary of Zoology. UK: Oxford University Press, 32.
/ 0 نظر / 31 بازدید