طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟(خلا کوانتمی)

یکی از مواردی که آقای هاوکینگ در کتاب طرح بزرگ بطور مکرر سعی در انکار آن را دارد خلا کوانتمی است زیرا اگر بتواند به خوانند مطلب بقبولاند که خلا کوانتمی وجود ندارد یا پر از ماده است یا خلا نیست از دیدگاه آقای هاوکینگ این موضوع که جهان از هیچ پدید آمده است به زیر سوال می رود مثلا ایشان در کتاب طرح بزرگ فصل فرضیه همه چیز می نویسند:

چیزی بنام فضای خالی وجود ندارد.

آقای هاوکینگ برای منحرف کردن ذهن خواننده مطلب به این موضوع که چیزی بنام فضای خالی وجود ندارد سعی در الای مفهوم فضای بیرون از زمین بجای خلا کوانتمی را را دارند تا به وجود آمدن جهان از هیچ را مورد سوال قرار دهند.

فضای خالی فضای بین سیارات و ستارگان است که دارای بلوک های سازنده است و در بین آن مواد بین ستاره ای و سیارات و ستارگان جریان دارند.علاوه بر آن مفهوم خلا معمولی که ستاره ها و سیارات در آن وجود دارند و هوا در آن نیست با خلا کوانتمی کلا تفاوت دارد.

اما خلا کوانتمی که جهان از آن به وجود آمده است یک خلا واقعی است و بنا به تایید همه دانشمندان و نوشته سایت ویکی پدیا هیچ چیزی در آن وجود ندارد و تا به حال اثبات نشده است که چیزی در داخل آن وجود داشته باشد.همچنین هیچ چیزی در مورد ماهیت خلا کوانتمی و وجود ماده تاریک یا هیگز در آن به اثبات نرسیده است.

موضوع دوم اگر سخن آقای هاوکینگ را بپذیریم مفهوم خلا کوانتمی از بین می رود و در نتیجه ما یک جهان بی نهایت خواهیم داشت که به جهان های موازی خود متصل است و عملا مفهوم جهان های موازی که آقای هاوکینگ به آن در این کتاب اشاره کرده اند در بعد چهارم به هم می خورد.در مورد ابعاد دیگر فضا و تداخل جهان های موازی آنها با ما این موضوع در حد فرضیه رار دارد و هنوز اثبات نشده است و در صورت اثبات هم چون در بعد فیزیکی ما نیستند امکان درک آنها برای ما وجود ندارد و عملا آن جهان های موازی برای ما وجود ندارند.

آقای هاوکینگ در اینجا بین مفهوم Parael Universe و Parael World به معنی کیهان های موازی و جهان های موازی تفکیک قائل نشده اند جهان های موازی در موازات جهان ما وجود دارند که هیچ ربطی به خلا ندارند و در ابعاد دیگر هستند ولی کیهان های موازی باید کیهان هایی به مشابه ما باشند که در بین جهان ما و جهان آنها یک خلا کوانتمی که در آن هیچ بعد فضا و زمانی وجود ندارد وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 42 بازدید