بحث خداشناسی در باره طراحی هوشمند سیستم تنفسی کرم خاکی

بنا به ادعای تکامل گرایان اتئیست آرکی باکتری ها و یوکاریوت ها اجداد کرم ها هستند،حال این مساله قابل برسی است که آرکی باکتری و یوکاریوت ها هاپلوئید و تک سلولی هستند ولی کرم ها دیپلوئید هستند،و کرمها به روش جنسی تولید مثل می کنند و تا کنون حلقه واسطه ای بین کرم و آرکی باکتری یافت نشده است،به همین دلیل دانشمندان از واژه نیایی مشترک استفاده می کنند. حل یک مثاله دیگر قابل برسی است:کلیه باکتری ها و جاندران تک سلولی به روش فتوسنتز تنفس می کنند ولی کرم های خاکی تنفس پوشتی دارند.

تنفس پوستی فرآیندی است که اکسیژن از طریق پوست جذب می شود و پس از سوختن و تبدیل به گاز کربنیک یا دی اکسید کربن به وسیله پوست دفع می شود،به همین دلیل است زمانی که زمین از رطوبت اشباع می شود،کرمها از خاک بیرون می آیند تا تنفس بکنند در غیر این صورت خفه می شوند. حال یک مساله قابل برسی است،اگر کرم ها و آرکی باکتری ها نیای مشترک داشتند بدون تردید نیای مشترک آنها باید فتوسنتز کننده بوده و بنا به ادعای تکاملگرایان باید آرکی باکتری هایی که در خاک بودند در طول میلیاردها سال به کرم تبدیل شده باشند،موضوعی که این مساله در فرآیند تکاملی بدون حضور آفریدگار به بن بست می کشاند این است که چگونه زمانی که کرم خاکی در حال تکامل بوده،سیستم تنفسی کرم خاکی نیز همزمان با خود کرم به درستی تکامل پیدا کرده است،و اگر سیستم تنفسی کرم خاکی در یک جهان بدون حضور آفریدگار دیرتر تکامل پیدا می کرد یا نمی کرد،عملا کرم خاکی خفه می شد و امروز اثری از کرم خاکی وجود نداشت،مورد دیگر قابل برسی این است که اگر این ساختار همزمان با پدید آمدن کرم خاکی در ان پدید آمده است.

حال مغلطه ای که ممکن است،اتئیست ها به آن متوصل بشومد حالت دستگاه تنفس بینابینی،بین فتوسنتز و تنفس پوستی است؛در پاسخ باید گفت که هیچ جاندار یا آثاری از جاندارانی که دارای دستگاه تنفس بینابینی فتوسنز و تنفس پوستی بوده اند پیدا نشده است و این مساله اثبات نشده است و هیچ حلقه واسطی برای اثبات این مساله یافت نشده است.

بدون شک توسط یک آفریدگار هوشمند این عملیات هدایت شده است،زیرا در مرحله تکامل تصادفی سیستم تنفسی کرم از فتوسنتز به تنفس پوستی بدون تردید ایرداتی بدون حضور یک آفریدگار هوشمند در آزمون و خطا می توانسته پدید بیایید که در نتیجه همه کرمهای تکامل یافته خفه می شدند ولی تمامی این مراحل بدون ایراد صورت سپری شده و یا بدون ایراد به یک باره این سیستم تنفسی در کرم پدید آمده است،در نتیجه جهان دارای یک ناظر کیهانی است،و آن هم خداست.

/ 4 نظر / 154 بازدید
آلفا سندر

آلفا يکي از گروه���هاي ياهو با قريب به يک ميليون عضو يکي از گروههاي موفق و رو به رشد در عرصه تبليغات ايميلي مي���باشد. مکان مناسبي براي شما با تعداد بازديد���کننده گسترده مي���تواند باشد. http://www.alphasender.ir/

ناشناس

به اون طراح هوشمندی که زور میزنید دستورات دین های کثیف را به ریشش بچسبانید و مردم را خفه کنید بفرمایید همینکه موجودات زنده که درد را احساس می کنند را خوراک موجودات زنده دیگه میکنه ... ریده با این طراحیش! اگه طراح بود یک فکری میکرد که موجودات زنده برای سیر کردن شکمشون خون موجودات دیگه را نمیریختن!

ak

fuck you asshole

طاها

درود کلیت مطالبتان هرچند با دغدغه است اما مشخص است روش علمی هنوز در ذهنات نهادینه نشده هر چند خلاقیت خوب است اما مغلطه بد است حلقه واسط در 1 مورد بر فرض یافت نشد نتیجه می شود یکهو خدا خواست کرک خاکی را بسازد و اون هم در زمان و ترتیب دگرگونشی؟ ثانیا بر فرض عده ای کرم خاکی ها مردند تعداد این موجودات را می دانید؟ میزان جهش های مختلف ممکن رخ داده را در نظر گیرید حال معقول است که بر فرض از 100 ملیارد کرم خاکی بدون دستگاه تنفس 1000 تا هم با جهش صحیح و مثبت بوجود آیند و همان ها انتخاب طبیعی شوند. بعلاوه نکته ایست که بر فرض اثبات شود این دگرگونش هوشمند است و هزار و 1 نقصش از ناقص الخلقه و...پاسخ یابد باز خدایانی اثبات نمی شوند لزوما. بلکه مثلا می تواند این نظریه اثبات ضود که سلول های عصبی تحلیل میکنند.و فرگشت را جهت می دهند. تازه اگر بر احتمالی خدایی/انی اثبات شود لزوما خدای شما نیست! برای بحث بیشتر به سپتامان دعوتید.