بحث خدا شناسی-تاملی در باره دستگاه تولید مثل و جنسیت

تکاملگرایان اتئیست برای تفره رفتن از این سوال که چرا رابطه جنسی وجود دارد و چه ساز و کاری به آن شکل داده است می گویند بیش که در یوکاریوت ها نیز رابطه جنسی وجود دارد.

اما رابطه جنسی که در یوکاریوت ها وجود دارد با رابطه جنسی پستانداران بسیار متفاوت است در یوکاریوت ها بصورت ارسال زایده های جانداران برای بارور کردن همدیگر است و طبیعی است که در شرایطی که تولید مثل غیر جنسی وجود ندارد از این ساز و کار استفاده کنند.

اما با نگاه ژرف تر این ساز و کار حتی از طری تکامل نیز باید نیرویی به این ساز و کار شکل داده باشد زیرا مثلا اگر در یک مرحله از رابطه جنسی اختلالی وجود داشته باشد عملا تولید مثل امکان پذیر نیست.

تکامل گرایان تنها بدیلی که دارند این است که جهش و انتخاب طبیعی به تولید مثل شکل داده است.در پاسخ این باید گفت که جهش های بسیاری موجب نابودی می شوند مثلا یک جهش در اندام تولید مثلی منجر به بروز سرطان پروستات می شود.

تصویر اول مربوط به آناتومی دستگاه تولید مثل جنسی زنان است :

دستگاه تولید مثل جنسی زنان از تعدادی تخمک تشکیل شده است که از بدو تولد در بدن زنان تعبیه شده است و بدن زنان هرماه یک تخمک را از طریق لوله فالوپ وارد رحم می کند و در طی عادت ماهیانه بدن زنان را برای تولید مثل جنسی آماده می کند.

تصویر دوم مربوط به ساختار تولید مثل مردان است.دستگاه تولید مثل مردان در یک فرآیند پیچیده هر روز میلیون ها اسپرم تولید می کند و در هر بار تولید مثل بیش از سی صد میلیون اسپرم آزاد می شود.

دستگاه تولید مثل جنسی مردان شامل لوله هایی است که اسپرم را می سازند اسپرمها در اپیدیدیم نگهداری می شوند و تکامل می یابند.دستگاه تولید مثلی جنسی مردان دارای ساختارهایی است که مایعاتی را ترشح می کنند که اسپرم را تغذیه می کند و به حرکت آن کمک می کند.

حال بعد از آزاد شدن اسپرم در درون تخمک تخمک خاصیت قلیایی شدید دارد مایعی که اسپرم در آن شنا می کند خاصیت اسیدی دارد و این تعادل باعث می شود که اسپرم بتواند در درون رحم زنده بماند و به راه خود ادامه دهد.اگر این تعادل وجود نداشت همه اسپرم ها قبل از رسیدن به تخمک می مردند.حال اتفاق عجیبی که می افتد این است که اسپرم مسیر خود به طرف تخمک را همیشه پیدا می کند.

حال سوالاتی که باید تکامل گرایان اتئیست به آنها پاسخ قانع کننده ای بدهند.

اول اگر هر کدام از این ساز و کارها ناقص بود مثلا در ابتدا مایعی که اسپرم در آن شنا می کرد وجود نداشت عملا امکان تولید مثل وجود نداشت و نسل جانداران و بشر نابود می شد اگر این اندام ها در طی یک ساز و کار طولانی و در نتیجه انتخاب طبیعی به وجود آمده اند در ابتدا که یکی یا چند تا از آنها ناقص بودند تولید مثل چگونه انجام می شد؟!

دوم بدن انسان بدون برنامه ریزی قبلی از کجا می داند که اسپرم یا تخمک را آزاد کند و بدون برنامه ریزی قبلی از کجا می دانست که به این اندامها نیاز دارد و در زمانی که مثلا تکامل یا انتخاب طبیعی به اندام های تولید مثلی جانداران شکل می دادند چگونه امکان تولید مثل وجود داشت.

سوم چه برنامه ریزی باعث شده که جنس ماده و نر نسبت به هم دارای یک کشش باشند و بخاطر لذت بردن رابطه جنسی ایجاد کنند؟آیا انتخاب طبیعی می تواند توضیح دهد که اگر اندام های تولید مثل جنسی فقط برای تولید مثل است چگونه ساز و کار تکامل به وجود آمدن لذت یا کشش جنسی دو جنس مخالف را به هم توضیح می دهد؟

چهارم-در مورد جنس زن و مرد تکامگرایان اظهار می کنند که کلیریپتوس جنس ماده در طول زمان به آلت جنسی جنس نر تکامل پیدا کرده است سوالی که مطرح می شود این است که زمانی که کلیریپتوس هنوز به آلت جنسی مبدل نشده بود پستانداران یا خزندگان چگونه تولید مثل می کردند.ودر صورت تکامل با توجه به تفاوت های فیزیولوژیک بدن زنان و مردان مثلا در انسان یا میمون یا کرگدن چگونه هر دو جنس پا به پای هم تکامل کردند و اندام های جنسی دو جنس جداگانه دقیقا طوری تنظیم شد که هر دو جاندار بصورت تنظیم شده بتوانند تولید مثل کنند در صورتی که یک اشکال در جنس ماده یا نر منجر به عدم امکان تولید مثل و ادامه نسل می شد؟!

نکته پنجم علاوه بر این ساز و کار چندین هرمون مخلتف از جمله تستسترون استروژن و ... در فرآیند تولید مثل شرکت دارند که وجود هر کدام از آنها کاملا ضروری است زمانی که بدن یکی از آنها را نداشت و تکامل به آن شکل داد جانداران چگونه تولید مثل می کردند؟!

نتیجه گیری پایانی بی شک دستگاه تولید مثل و غریزه جنسی دستگاهی است که برای ادامه نسل بشر باید از ابتدا و بطور کامل در بدن جانداران تعبیه می شده در غیر این صورت هیچ موجودی قادر به تولید مثل و ادامه نسل نبود و تکامل یا انتخاب طبیعی نمی توانسته به تنهایی به آن شکل دهد پیچیدگی و عملکرد منظم این ساختار نیز موید این مساله است که یک نیروی قدرتمند ساختار تولید مثلی در تمامی جانداران را بطور هوشمندانه طراحی کرده است.

/ 0 نظر / 160 بازدید