بحث خداشناسی در باره عجایب خلقت در روده ها

روده بزرگ بخشی از سیستم گوارشی است که وظیفه جذب آب و مواد غذایی را از مواد زاید را بر عهده دارد،و باعث می شود که مدفوع از حالت مایع به حالت جامد تبدیل بشود.در انسان بالغ طول روده بزرگ 1.5 متر است.همچنین روده بزرگ مواد غذایی را در داخل خود پمپاژ می کند و حرکت می دهد.90 درصد از غذا تا زمانی که وارد روده بزرگ شده است جذب شده است ولی الکترولیت مانند سدیم، منیزیم، کلرید و ویتامین هایی مانند ویتامین k و تولید ویتامین B هنوز جذب نشده اند که روده بزرگ وظیفه جذب آن را بر عهده دارد.ترشحات روده بزرگ دارای خاصیت اسیدی است.هدف اصلی روده بزرگ از بین بردن آب مدفوع است[1][2]

روده باریک یا روده کوچک محل اصلی هضم و جذب غذا است.متوسط اندازه روده کوچک 6.9 متر است،روده باریک دارای ترشحات و خاصیت قلیایی است.روده باریک قندها، اسیدهای آمینه، و اسیدهای چرب را جذب می نماید.در روده کوچک لیپیدها به اسید های چرب تجزیه می شوند و لیپیدها چربی های آب گریز هستند و تمایل به اتصال به همدیگر را دارند.[3]

روده باریک و روده بزرگ بصورت جداگانه روی هم قرار گرفته اند.

بحث خداشناسی :

روده باریک و روده بزرگ دقیقا برعکس همدیگر عمل می کنند،و یکی خاصیت اسیدی دارد و دیگری خاصیت بازی دارد،و هر دو خاصیت برای بدن انسان لازم است،حال تصور کنید در یک جهان تصادفی و بدون طرح و نقشه قبلی یا در مراحلی از تکامل تصادفی بدن جانداران دارای یک روده بود چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخ ساده است،اثر اسیدی و بازی روده ها همدیگر را خنثی میکرد،در نتیجه عملا کار رودها مختل می شد و یا در یک حالت دیگر به دلیل اینکه یک روده وضیفه جذب آب را بر عهده دارد و در دیگری این عمل انجام نمی شود به دلیل وجود آب در روده فسفولیپیدها جذب نمی شدند و مدفوع انسان یا جانداران همیشه حالت آبکی(شبیه اسهال) داشت و عملا فرآیند دفع مواد و حتی ادامه زندگی غیر ممکن بود.

اما خداوند با یک طرح دقیق دقیقا دو روده را که حالت برعکس یکدیگر هستند بطور جداگانه بروی همدیگر سوار کرده است و هر یک بطور جداگانه وظیفه خود را انجام میدهد و در کار روده دیگر اشکال ایجاد نمیکند.

 برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.  

---------

[1]Large intestine From Wikipedia, the free encyclopedia 

[2]Difference Between Small Intestine and Large Intestine 

[3]Small intestine From Wikipedia, the free encyclopedia

/ 0 نظر / 92 بازدید