اگر میدان مغناطیسی زمین قوی تر یا ضعیف تر بود یا وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

کره زمین و سایر کرات دارای یک میدان مغناطیسی هستند.میدان مغناطیسی مانند سپری زمین را در برابر امواج سرطان زای خورشید و اشیا خارجی محافظت می نماید و اگر میدان مغناطیسی وجود نداشت عملا امکان تشکیل حیات در زمین وجود نداشت زیرا اشعه های نابود کننده خورشید حیات را بطور کامل بروی زمین از بین می بردند.

سایر کرات نیز دارای میدان مغناطیسی هستند ولی شدت آن فرق می کند مثلا میدان مغناطیسی مریخ هزار برابر ضعیف تر از میدان مغناطیسی زمین است یعنی مریخ در برابر امواج خورشید هزار برابر آسیب پذیر تر از زمین است.حال تصویر کنید اگر میدان مغناطیسی زمین مانند مریخ بود یعنی حتی اگر به فرض محال حیات تشکیل می شد موجودات زنده زمین هزاران برابر بیشتر به بیماری هایی مانند سرطان مبتلا می شدند و حیات حتی در صورت تشکیل هزاران برابر ضعیف تر از شکل امروزی بود.

اما در برخی از سیارات میدان مغناطیسی سیاره بسیار قوی تر است در این صورت اتمسفر سیاره از بین می رود[1] و در صورت نبودن اتمسفر و میدان مغناطیسی مناسب در کنار هم عملا امکان تشکیل حیات از بین می رود.و عملا در کره زمین زمانی که سیانوباکتری ها هنوز اتمسفر را تشکیل نداده بودند هیچ حیاتی وجود نداشت و اکسیژن نمی توانست بروی کره زمین تثبیت شود.

این مساله آشکار است که میدان مغناطیسی زمین به نسبت فاصله اش از خورشید در یک سطح معین قرار دارد و اندازه آن به گونه ای تنظیم شده که زمین را در برابر طوفان ها و امواج خورشید محافظت نماید و مقدار آن در سطح بسیار بالا قرار ندارد تا امکان تشکیل اتمسفر وجود داشته باشد.

بی شک میدان مغناطیسی زمین و سایر المان هایی که در کنار هم قرار گرفته اند نمی توانند بطور تصادفی در حد متعادل و تنظیم شده قرار داشته باشند و حاصل یک طراحی هوشمند هستند.

 آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم ولی آنان از نشانه ‏هاى آن اعراض مى‏کنند(انبیا 32) 

------

[1]Extreme Space Weather of Common Stars Could Make Alien Life Scarce

/ 0 نظر / 166 بازدید