بحث خداشناسی درباره هرمون پرولاکتین

همانطور که میدانید مادارن باردار تا دو سال بعد از زایمان به دلیل ترشح هرمونی بنام پرولاکتین توانایی شیر دادن به فرزند خود را دارند،این هرمون از غده هیپوفیز ترشح میشود.

نکته جالب این است که میزان ترشح این هرمون مقداری تنظیم شده است و تا زمان دوسال بعد از تولد نوزاد که نوزاد نیاز به شیر مادر دارد ترشح میشود،و بعد از این مقدار این هرمون از ترشح باز می ایستد،حال اگر به گونه ای بود که این هرمون از ترشح باز نمی ایستاد و همه زنها از ابتدا تا انتهای عمر این هرمون را ترشح می کردند،به دلیل اینکه غده ترشح کننده این هرمون هیپوفیز در زیر عصب بینایی است با بزرگ شدن غده بسیاری از زنها نابینا می شدند.و بر اساس قانون تکامل این نابینایی باید به زنهای نسل بعد هم منتقل میشد ولی اینگونه نیست.

علاوه بر این در صورت وجود آزمون و خطا و انتخاب طبیعی همه که بدون تردید باید مرحله ای که در همه یا نخستین جانداران ترشح زیاد این هرمون مورد آزمون و خطا قرار میگرفت،منجر به ظهور تومور مغزی و انقراض جاندار میشد،ولی این اتفاق نیز نیفتاده است.

حال نکته دوم درباره این هرمون،هر کودکی که از شیر تغذیه نکند بدون استثنا می میرد،اگر این هرمون از ابتدا بروی جانداران و انسان ترشح نمی شدو صرفا حاصل موضوع مبهم و گنگی که از آن بعنوان انتخاب طبیعی نام می برند بود،در زمانی که انسان حیوانات را اهلی نکرده بود،بیشتر کودکان به دلیل ترشح نشدن آن می مردند.

اگر هم کمتر ترشح میشد به دلیل کم بودن شیر مادر بیشتر کودکان تلف می شدند،یا ناقص و ضعیف و الخلقه بودند و نسل بشری به اینجا نمی رسید.حال این نکته را اضافه میکنیم که علاوه بر این هرمون برای ترشح شیر باید استروژن و پروژسترون نیز در خانم ها وجود داشته باشد،اگر احتمالات را به حضور یکجا و ترشح مناسب این هرمون اضافه بکنیم تصادف کاملا حذف میشود.مشاهده میکنید در هر سه صورت نبود یا ترشح زیاد یا کم این هرمون از این غده اختلاتی در نسل بشری پدید می آمد،ولی حتی در صورت وجود تکامل یا انتخاب طبیعی مواردی توسط آفریدگار بطور مستقیم دستکاری شده است،

/ 0 نظر / 202 بازدید