برسی ادعاهای مربوط به خلا کاذب و کیهان شناسی حالت پایا در رد وجود خدا

در چند فرضیه از جانب اتئیست ها ادعا می شود که جهان نقطه آغازی نداشته و یا از یک خلا کاذب به وجود آمده است که دانشمندی بنام هویل یکی از پیشگامان این نظریه است فرد هیرن در کتاب آفرینش گیتی پاسخ هایی را در مورد حالت کیهان شناسای پایا مطرح می کند :

در حالتی از کیهان شناسی بنام کیهان شناسی حالت پایا دانشمندانی مانند هویل مصرانه به دنبال راهی برای اثبات بی آغاز بودن جهان هستند زیرا اگر جهان دارای آغازی باشد باید به عوامل خارجی نیاز داشته باشد که از طریق علمی نمی توان آن را کاوش کرد.

اگر کیهان شناسی حالت پایا وجود داشته باشد و جهان در زمان گذشته به وجود آمده باشد باید کهکشان های جوان را دور تر ببینیم ولی دقیقا برعکس این پدیده رخ می دهد و کهکشان های پیر را در نقاط دورتر می بینیم این به این معنی است که کهکشان های پیز از آغاز جهان به سمت نقاط دورتر حرکت کرده اند در نتیجه جهان انبساط یافته و اگر این فرآیند برعکس شود به یک نقطه ختم می شود در نتیجه جهان آغازی داشته است.

 

میلتون راتمن فیزیکدان می گوید که هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم در خصوص وجود پیش از مهبانگ اطلاعاتی بدست آوریم.تمام قوانین فیزیک حتی قوانین مربوط به نسبیت عام در زمان پیش از پلانک فرو می پاشد.

وی می گوید که مهبانگ با افت و خیز های کوانتمی آغاز شد و این افت و خیزها ماده و انرژی را در لحظه ای پیش از زمان به وجود آوردند پیش از این هیچ چیز رخ نداده است.کارل ساگان نیز در این اندیشه بود که پیش از مهبانگ هیچ اتفاقی نیفتاده است.

فرد هویل می گوید خواص فیزیکی خلا کاربرد دارد بنابراین آنها چیزی هستند.فضا در جهان ما خلا کاذب نامیده می شود زیرا داری خواصی است که بیش از هیچ است و دارای ذرات کوانتمی است و در واقع خالی نیست بدین ترتیب خلا کاذب به علت نیاز دارد.جمیز ترورن فیزیکدان دانشگاه شیماگور می گوید من شرح دادم که چگونه انرژی می تواند به پروتون و ضد پروتون تبدیل شود و ماده به وجود آید.پروتون وضد پروتون نمی توانند از هیچ به وجود آیند.شما می توانید ماده و ضد ماده به وجود آورید ولی باید انرژی در دسترس داشته باشید.

همچنین بر طبق نظریات هویل جهان باید عمری معادل صد تریلیون سال داشته باشد که در هر حال حتی با داشتن این عمر طولانی نیز یک نقطه آغازینی داشته است.

آلبرت انشتین :چیزی بنام فضای خالی یعنی فضای بدون میدان وجود ندارد فضا و زمان خود به خودی به وجود نیامده است بلکه از کیفیتی ساختاری بنام میدان تشکیل شده است.
پل دیویس اخترشناس هنگامی که از او می پرسد چگونه چیزی می تواند از هیچ به وجود آید پاسخ می دهد((نه فقط باید پرسید که چگونه ماده از هیچ هست شده است.بلکه باید پرسید که ابتدا فضا و زمان چگونه به وجود آمده اند))

/ 0 نظر / 37 بازدید