استدلالی در رد پدید آمدن تصادفی ماده ژنتیک

در بدن هر انسان 120 تریلیون سلول وجود دارد که در هسته هر سلول یک DNA با یک کروموزون وجود دارد که دانشمندان می گویند اگر بخواهیم اطلاعات DNA را بروی کاغذ پیاده بکنیم یک کتابخانه غولپیکر با 900 کتاب که هر کتاب 500 صفحه دارد می شود.[1][2][3]

حال این موضوع را تصور کنید که اگر تمامی حروف فارسی یا انگلیسی را در طول 4.5 میلیارد سال کره زمین مخلوط کنیم حتی اگر در یکی از این دفعات این امکان وجود داشته باشد که یک کتاب مثلا دیوان حافظ با چندین هزار حرف و کلمه بطور تصادفی پدید بیایید امکان پذیرش اینکه یک DNA با اطلاعاتی معادل 900 کتاب 500 صفحه ای با توجه به عمر کره زمین دوباره دور از ذهن و غیر قابل پذیرش است.

یا مثلا در یک مثال دیگر آیا در طول 4.5 میلیارد سال عمر کره زمین کتابخانه ای با 900 کتاب 500 صفحه ای بطور تصادف و بدون دخالت دست پدید آمده است که بتوان این موضوع را پذیرفت انسانی با 120 تریلیون سلول حاصل یک تصادف باشد یا در طول زمان پدید آمده باشد؟اگر استدلال تکاملگرایان اتئیست این است که زمان باعث به وجود آمدن این اطلاعات شده است چگونه در طول زمان یک کتابخانه با 900 کتاب 500 صفحه ای بطور تصادفی بروی زمین پدیدار نشده است؟

این موضوع در حالی است که در این کتابخانه بدن انسان(DNA)بر خلاف سایر کتابخانه ها اگر نظم هر نوکلئوتید(اجزا سازنده DNA)به هم بخورد باعث می شود که سلول از کار بیفتد ولی در حالی که اگر در کتابخانه های معمولی نظم کتابها را عوض بکنید هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.یک پروتئین با 300 آمینو اسید عددی نزدیک به 1000 نوکلئوتید دارد و یک سری 4 نوکلئوتیدی A، T، G،C. چهار به 1000 نوع نوکلئوتید می تواند داشته باشد در حالی که زبان انگلیسی دارای 26 حرف است نه چهار حرف. یعنی چینش کتابها در کتابخانه باید با یک نظم خاصی باشد تا کل سیستم بتواند به کار خود ادامه بدهد.

این موضوع تنها در یک نوع پروتئین صدق می کند بدن انسان دارای 100،000 نوع پروتئین مختلف با اطلاعات ژنتیک مختلف است در یک مقایسه دیگر گفته می شود اگر اطلاعات این کتابها را روی هم بچینیم 500 برابر بیشتر از فاصله زمین تا ماه می شود![4]حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا پدید آمدن اطلاعاتی با این حجم می تواند تصادفی باشد؟

حال موضوع زمان را نیز به این فاکتور اضافه می کنیم برای نوشتن هر کتاب حدقلا یک سال زمان با استفاده از یک نویسنده مورد نیاز است آیا در طول 4.5 میلیارد سال عمر کره زمین ممکن است بدن انسان بودن یک نویسنده و خالق با 120 تریلیون سلول و صدها هزار نوع پروتئین و ماده ژنتیک مختلف که برای هر کدام 4 به توان 10 حالت وجود دارد بطور تصادفی پدید آمده باشد؟

موضوع پدیدار شدن تصادفی تنها یک ژن و بدن انسان به قدری دور از ذهن است که تصور کنیم از آغاز زمین تا کنون 120 تریلیون کتابخانه با 900 کتاب 500 صفحه ای بطور تصادفی و بدون نویسنده پدیدار شده باشند.اگر هر کتابی نویسنده ای دارد بی شک جهان هستی نیز دارای نویسنده ای است.

-----

[1]The Dark Spell Of Darwinism 

[2]Something like 900 books, 500 pages each worth of info, from eye color, hair color to proportions of the body.

https://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7OumYo 

[3]Atheist Mom: Come my son, ill teach you Human Evolution. "Once upon a time, life began with the supposed emergence of the first cell from muddy water, in a completely uncontrolled environment, as a result of a combination of blind coincidences. And then this lifeless cell made us one day. From bacteria to apes & from apes to humans.

[4]Dazzling design in miniature: DNA information storage

/ 1 نظر / 68 بازدید
علی

رامین جان خیلی کس مغزی! یه چیزهایی از علم شنیده ای ولی قدرت کنار هم قراردادن آن ها را نداری. بله جهان 13.7 میلیارد سال عمر کرده که حضرت محمد و علی و فاطمه و زینب و رقیه و علی اصغر بوجود بیایند و شما شیعیان را به بهشت ببرند. آدم وقتی به ادازه کافی باهوش نباشد نمی تواند از چنبره آموزه های خانواده و محیط خود را برهاند و دست به همه چیز میزند از جمله علم تا خرافات ذهنیش را توجیه کند.