طراحی هوشند چشم انسان!

مغز انسان شامل 12 میلیارد سلول است که 120 تریلیون ارتباط را شکل می دهند.شبکه چشم شامل ده میلیون گیرنده نوری است این سلول های گیرنده نور را توسط لنز می گیرند و به سیگنال های پیچیده الکتریکی تبدیل می کند.جان استیونس در مقاله ای در 1985 در مجله بایت توانایی شبکه چشم را با پیچیده شبکه ابر رایانه مقایسه می کند.

شبکیه چشم شبی سازی را در 10 میلی ثانیه یک صدم ثانیه انجام می دهد و شبکه چشم در یک دقیه 500 دیفرانسیل غر خطی و صد معادله را پردازش می کند که صدها بار قوی تر از رایانه های امروزی است. ار یک ابر رایانه مسئول طراحی هوشمند است چرا چشم انسان محصول یک طراحی هوشمند نباشد.

یک پروتئین از 500 آمینواسید دارد و این اسیدهای آمینه برای تشکیل یک پروتئین باید سازمان دهی خاصی داشته باشند!پروتئین هایی مولکول هایی مسئول هستند که توالی آمینو اسید ها را بیان کنند حال تصور کنید پروتئین بخواهد یک کلمه 23 حرفی را بطور درست بیان و تعریف کند حال اگر 27یک حرف انگلیسی را 23 بار ضرب کنیم رقمی در حدود یک در هشتصد میلیون میلیارد تریلیونیم می شود.یعنی اگر یک پروتئین بخواهد یک بار این کار را درست انجام دهد در هر 26 هزار میلیارد سال نوری یک بار این کار را درست انجام می دهد.500 اسید آمینه یک اسید پروتئین را تشکیل می دهد این 500 را در رقم قبلی ضرب کنیم رقمی حدود یک در 10 به توان 600 می شود سلول های چشم انسان از میلیون ها پروتئین  تشکیل شده اند و هزاران و شاید میلیون ها سلول در چشم انسان اطلاعات نوری را بطور دست دریافت و پردازش می نمایند حال این تعداد را به رقم قبلی یک در 10 به توان 600 ضرب کنیم حدقلا سیصد میلیارد سال طول می کشد تا تنها در یک سیاره مساعد مانند زمین که تمام المنت های حیات مانند کمربند زندگی آب دمای مساعد و ... هم در آن وجود دارد یک جشم ساده به وجود آید!در حالی که این سی برابر عمر جهان هستی است!حال این ساختار بطور تصادفی بتواند به وجود آید و بتواند خود را به نسل های بعدی منتقل کند و ....

بی شک چشم یک انسان نمونه ای از یک طراحی هوشمند است.

منبع انگلیسی این نوشتار

/ 3 نظر / 19 بازدید
Ulysses

واقعا متاسف هستم از اینکه میبینم شما به اسم علم چنین به علم حمله می‌کنید... هر چند بنیان علم آنچنان قدرتمند هست که شما تنها "عرض خود می‌بری... ." گفتید که: "حال تصور کنید پروتئین بخواهد یک کلمه ۲۳ حرفی را بطور درست بیان و تعریف کند حال اگر ۲۷یک حرف انگلیسی را ۲۳ بار ضرب کنیم رقمی در حدود یک در هشتصد میلیون میلیارد تریلیونیم می شود.یعنی اگر یک پروتئین بخواهد یک بار این کار را درست انجام دهد در هر ۲۶ هزار میلیارد سال نوری یک بار این کار را درست انجام می دهد." کاملا نشون میده که شما به هیچ وجه با پدیده "فرهشت"آشنایی‌ ندارید. در پدیده "فرگشت" ، سیستم‌های پروتئین پیچیده، از سیستم‌های قبلان موجود ساده تر به ارث برده و یک مرحله به جلو حرکت میکنند. اصلا اینطور نیست که یک سیستم پیچیده فعلی‌ "خلق الساعه" و یکباره و از هیچ (اونطور که شما در اینجا سعی‌ در تلقینش داری)" "کن فیکون" شده باشه! به شما اکیداً توصیه می‌کنم برای اینکه در وادی علم مضحکه خاص عام نشید، مراتب بحث علمی‌ رو رعایت کنید. در ضمن گفتید که: "هر ۲۶ هزار میلیارد سال نوری یک بار این

Ulysses

در ضمن، گفتید که: "...ر هر ۲۶ هزار میلیارد سال نوری یک بار این کار را درست انجام می دهد." مجید جان، دلبندم، سال نوری واحد طول هست، و نه زمان!

مهدی

دوسا من اگه به بقیه بخش ها توجه کرده باشی اثبات می شه عملا امکان پیچیده شدن پاین همه پروتین ها و اندام هابصورت هماهنگ وجود ندارد.