بحث خداشناسی درباره طراحی هوشمند سیستم تنفسی

ساختار بدن انسان و جانداران زنده بگونه ای است که بدون اکسیژن قادر به ادامه حیات نیستند،و در عرض چند دقیقه بدون اکسیژن دچار خفگی می شوند.بدن ما در یک فرآیند بسیار پیچیده اکسیژن  O2 را می گیرد و آن را به سلول ها می رساند و بجای آن CO2 را که یک گاز خفه آور است پس می دهد.

هوای تنفسی ما از 21 درصد اکسیزن تشکیل شده است ولی میزان CO2 یا مونواکسید کربن آن تنها .04% است که برعکس اکسیژن که در سرخرگ ها جاری است مونواکسید مصرفی کربن که به خون پس داده شده است در سیاهرگها جاری می باشد،یعنی میزان اکسیژن خون صد برابر میزان کربن دی اکسید آن است،حال تصور کنید که در یک جهان که بر اثر تصادف به وجود آمده بود،جای مقدار این دوگاز برعکس بود،در نتیجه ما هم اکنون وجود نداشتیم.
بدن ما به کمک آنزیمی بنام کربونیک آنهیدراز CO2 تولید شده در تنفس سلولی را برای پیوستن به آب به شکل کربن دی اکسید در خون در می آورد.تاب به یون H + و یون بی کربنات (HCO3-) تبدیل می کند.

عملکرد بدن بطور عادی باید به گونه ای باشد که میزان اکسیژن خون باید 70 درصد و CO2 زیر چهل و پنج درصد باشد.و وجود هردومیزان O2 و CO2 برای کنترل  H+در یک مقیاس ضروری است.
اما در بدن یک اتفاق شگفت انگیز می افتد یک گیرنده و سنسور شیمیایی بوجود دارد که قادر به شناسایی O2 وCO2 و H+ است.ماهیت دقیق این گیرنده شیمیایی هنوز مشخص نشده است ولی این حسگر اطلاعات لازم را برای بدن ارسال می کند و بدن از روی این اطلاعات مقدار اکسیژن و وCO2 و یون H+ را تنظیم می کند

حال تصور کنید انسان و جانداران در یک فرآیند تکامل تصادفی و بدون وجود  آفریدگار پدید آمده بودند،و تنها این آنزیم کوچک که مسئول اندازه گیری میزان کربن دی اکسید و اکسژن خون است از ابتدا وجود نداشت و بنا به ادعای تکاملگرایان اتئیست در طول زمان در بدن جانداران پدید آمده بود،اتفاقی که می افتاد این بود که انسان یا سایر جانداران از ابتدا و از بدو به دلیل به هم ریختگی میزان اکسیژن و دی اکسید کربن،دچار خفگی می شدند و هم اکنون هیچ موجود زنده ای وجود نداشت.

مساله دوم:فرض کنید سیستم دستگاه گردش خون یک کارخانه است؛در نتیجه کدام عقل سلیمی می تواند این مساله را تصور کند که سنسور ها و حسگرهای سیستم و عقربه آن که وظیفه شمارش میزان جریان و محتوی ان را دارد در اثر تصادف و تنها به دلیل وجود و نیاز دستگاه گردش خون در طول 5 میلیاردسال به وجود آمده باشد؟

مساله سوم:فرض کنید این ساز و کار بدون دخالت آفریدگار و در اثر تصادف پدید آمده است:در مراحل ابتدایی که دستگاه گردش خون جانداران کامل نبود چگونه سلول ها قادر بودند که اکسیژن را بگیرند و مونو اکسید کربن را به خون پس بدهند،آیا زمانی که این سازکار وجود نداشت یا در حال تکامل بود جانداران دچار خفگی نمی شدند؟

برخی از قسمت های این نوشته از روی نوشته زیر الگو برداری شده است.:

Understanding Respiration: A Breath of Fresh Air, if You Please

/ 0 نظر / 105 بازدید