برسی ادعای شباهت ژنی میمون به انسان

یکی از ادعاهای مطرح شده توسط تکامل گرایان این است که ژنوم انسان و شامپانزه 98 درصد به همدیگر شباهت دارند و به واسطه این ادعا اشاره می کنند که انسان از شامپانزه پدید آمده است.

اطلاعات ژنوم انسان معادل 3000 میلیون نامه است.اگر یک درصد از تفاوت درست باشد حدود سی میلیون نامه متفاوت است که اندازه ده ها کتاب بزرگ است.[1]

حال سوالی که مطرح می شود این است؛آیا تفاوت یک یا دو درصد ژنی باعث می شود که یک موجود بتواند در مریخ کاوشگر پیاده بکند ولی موجود دیگر حتی قادر به پوشیدن لباس یا استفاده از ابزارها نباشد؟. آیا بین انسان های ملل مختلف یک تا دو درصد تفاوت ژنی وجود ندارد؟در صورت وجود دو درصد تفاوت ژنی می بایست برخی از انسانها هم اکنون بصورت میمون بودند!

اگر این ادعا درست بود هم اکنون میمون ها باید با فاصله چندصد سال از انسان درحال تکامل بودند و تمدن و ابزارهای خود را داشتند ولی میمون ها میلیون ها سال با انسانها فاصله دارند.

برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.

-------

[1]The myth of 1 Percent Human and chimp DNA are very different

/ 2 نظر / 126 بازدید

عالي بود

ممنونم عالی بود