بحث خداشناسی در باره علت وجود سیاهچاله ها

اتئیسم بر این مبنی استوار شده است که بسیاری از موارد خلق شده در جهان بی معنی و بدون دلیل خلق شده است،ولی در حقیقت هیچ چیزی در جهان هستی بدون دلیل نیست.

سیاهچاله ها اجسامی در جهان هستی هستند که همه چیز حتی نور را می بلعند،و ستارگان اطراف را می خورند.شاید در نگاه اول وجود سیاهچاله ها در جهان هستی نیز بدون دلیل باشد ولی در حقیقت وجود سیاهچاله ها نیز در جهان بی دلیل نیست.

امروز نتیجه تحقیقاتی منتشر شد که نشان می داد سیاهچاله ها تاثیر منفی در فرآیند ستاره سازی دارند و سیاهچاله مرکزی هر کهکشان با خوردن مواد مورد نیاز ستاره سازی باعث کاهش ستاره سازی در کهکشان می شوند.[1]

حال اگر سیاهچاله ها وجود نداشتند چه اتفاقی می افتاد؟به زبان ساده ستاره سازی در کهکشان ها بطور افسار گریخته ای افزایش می یافت در نتیجه کهکشان ها بسیار گرمتر و گرمتر می شدند و اشعه مرگبار ستارگان به مقدار قابل توجهی افزایش می یافت و عملا به دلیل گرما و اشعه هیچ سیاره ای زیست پذیر نمی شد.

ولی وجود سیاهچاله ها باعث ایجاد یک تعادل در فرآیند ستاره سازی می شود که منجر به زیست پذیر شدن جهان هستی می شود.حال تصور کنید در یک جهانی که بدون دخالت آفریدگار و در اثر تصادف پدید آمده بود سیاهچاله ای وجود نداشت،در نتیجه تعداد ستاره ها چندین برابر می شد و حتی ممکن بود در منظومه شمسی نیز دو یا چند خورشید وجود داشت،در نتیجه زمین به قدری گرم می شد که ما هم اکنون وجود نداشتیم ولی به دلیل وجود و دخالت آفریدگار و تعادل در جهان هستی ما هم اکنون وجود داریم.

برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک لطفا صفحه ما را لایک بزنید.

--------

[1]http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2015/02/black-hole-storm-raging-at-center-of-the-teacup-galaxy.html

/ 1 نظر / 41 بازدید
غبار زمان

حتی تصادفی بودن چیزی هم علتی بر وجود خداوند است. چون اگر خداوند نبود جهانی نبود یا حتی تصادفی بوجود آمدن هم معنی نداشت. میدونم پیچیده است.