نقدی بر تکامل شیمیایی و تقسیم سلولی در تئوری تکامل

-مطالبی که در نقد تئوری تکامل در این تارنما منتشر می شود به معنی رد این فکت علمی نیست و تنها با هدف این مساله منتشر می شود که اثبات شود که تکامل خود به خودی بدون دخالت آفریدگار غیر ممکن است.

دانشمندان تکامل گرا معتقد هستند در ابتدایی ترین مراحل تکامل زمانی که جانداران ابتدا ویروس و باکتری و تک سلولی بودند و به مرور زمان به موجودات پر سلولی تبدیل شده اند.

بر طبق این نظریه در ابتدا باید ویروس ها از مواد بی جان پدید آمده باشند و سپس تبدیل به باکتری و موجودات پر سلولی شده باشند.

حال این موضوعات در این باره قابل تامل می باشد:

  • در بدن جانداران پر سلولی تقسیم سلولی بر اساس دستورات مغز انجام می شود و DNA ها و RNA ها بر اساس دستوراتی که از مغز به بدن می رسد تقسیم می شود و هسته ویروس از RNA تشکیل شده است.سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در ویروس ها که مغز و عضو فرمانده وجود ندارد چگونه و ازروی چه مکانیسمی RNA فرمان به تقسیم می گیرد و این کار را بدون طرح و هدف قبلی درست انجام می دهد؟
  • اولین باری که تکامل شیمایی انجام شد و اولین ویروس از یک موجود غیر زنده پدید آمد چگونه اولین بار جاندار قادر شد بدون فرمان و طرح قبلی این عمل را درست انجام بدهد و تکثیر شود و در نتیجه زنجیره حیات ادامه پیدا بکند در صورتی که اگر این عمل با کوچکترین خطایی برخورد می کرد نسل موجودات زنده از دیدگاه تکاملی نابود می شد؟و در صورتی که این عمل تصادفی انجام گرفته است بی شک در دفعات بعدی تقسیم نیز آزمون و خطا وجود می داشته است در نتیجه ویروس اولیه که از ماده بی جان پدید آمده بود نابود می شد در نتیجه امروز هیچ موجود زنده ای وجود نداشت!؟
  • سرطان به رشد و تقسیم غیر عادی سلول ها گفته می شود.بر اساس تئوری تکامل نیز موجودات چند سلولی از موجودات تک سلولی پدید آمده اند.در نتیجه این تقسیم و رشد غیر عادی جزو مراحل اولیه تکامل بوده است در نتیجه باید هر موجودی که تحت تاثیر تکامل شیمیایی قرار می گرفته است و از تک سلولی به پر سلولی تکامل پیدا می کرده است به بیماری هایی نظیر سرطان دچار می شده است و نابود می شده است در نتیجه ما هم امروز وجود نداشتیم ولی وجود داریم در حالی که موجوداتی که در ابتدا از یک تک سلولی تکامل می یابند در بدن آنها امکان آزمون و خطا وجود ندارد در نتیجه بلافاصله بعد از یک خطا در شبیه سازی RNA یا DNA نابود خواهند شد.

این موضوع نیز قابل تامل است که حتی فرآیند ساده ای مانند شبیه سازی RNA یا DNA نیز یک فرآیند بسیار پیچیده است و RNA به خوبی این کار را انجام می دهد و در پایان فرآیند ترجمه یا رونویسی قسمتی از RNA در طول ریبوتوکلئوتید ها به حرکت می آید و خطاها را تصحیح می کند.حال در نظر بگیرید که این وکتور تصحیح کننده در RNA های اولیه وجود نداشت آیا امکان تکثیر سلول ها وجود داشت؟و آیا انتخاب طبیعی در حالتی مانند تقسیم سلولی که جاندار تنها یک نسل فرصت دارد تا خود را تصحیح کند و در صورت عدم شبیه سازی صحیح منقطع النسل خواهد شد پاسخگو خواهد بود؟
/ 0 نظر / 38 بازدید