الگو برداری انسان از طبیعت در ساخت زره

زره یک لباس نسبتا محکم از جنس فلزاتی مانند آهن بود که در زمانهای قدیم سربازان برای حفاظت از خود به تن می کردند و از هزاران سال قبل در ایران و مخصوصا روم و چین تا صده های میانی در اروپا به تن می کرده اند. و حتی امروزه نیز پلیس های ضد شورش در جهان لباس ضد شورش نیز دارای یک نوع شکل زره مانند است.

دو تصویر زیر مربوط به یک سرباز از ایران باستان و یک سامورایی متعلق به کشور ژاپن است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه تمدن و شهر نشینی برای بشر شاید به ۲۰۰۰۰ سال نرسد و وسایل جنګی نیز بعد ها پدید آمدند اما یک پستاندار کوچک بنام آرمادیلو دارای یک پوست بسیار سخت دقیقا شبیه به لباس سامورایی یا زره است که بعدها توسط انسانها مورد استفاده قرار گرفت.این پوسته یا رزه به خوبی از آمادیلو در برابر دشمنان خارجی حفاظت می کند.

به احتمال زیاد اولین مخترعین زره برای ساختن زره از الگوهایی مانند لاکپشت یا آرمادیلو استفاده کرده اند و با مشاهده پوسته سخت خارجی آنها لباس هایی مشابه از روی آن برای حفاظت از خود ساختند.

/ 0 نظر / 57 بازدید