بحث خداشناسی درباره ضرورت انفجار های ابرنواختری

همانطور که می دانید و در قرآن کریم نیز اشاره شده است و دانشمندان مختلف از جمله کارل سگان نیز بر این مساله تاکید دارند،تمامی عناصر سازده حیات و بدن ما در داخل ستارگان تولید شده اند؛

اما همانطور که میدانید فواصل نجومی بسیار زیاد است،و این عناصر نمی توانند خود به تنهایی در فضای نامتناهی مسیرهای طولانی را طی و به زمین یا سیارات مناسب حیات بیاییند،و ما وجود داشته باشیم،ولی این مساله یک حلقه گم شده دارد و آن وجود ابنواختر ها است؛

ابرنواختر ها ستاره های دارای جرم زیاد هستند که زمانی که به پایان عمر خود نزدیک میشوند منفجر می شوند،این انفجار مقدار زیادی مواد آلی که بدن ما از آنها ساخته شده است را در فضا با سرعت زیاد پخش میکند،و در نتیجه این انفجارها ذرات انرژی لازم را برای سفر در فضا کسب می کنند،در نتیجه ما وجود داریم.

حال حساب کنید در جهانی به سر می بردیم که از لحاظ فیزیکی مواد لازم برای حیات در دل ستارگان ساخته نمی شد،و در جایی دیگر تولید می شدند،ذرات به دلیل نداشتن انرژی نمی توانستند در فضا پخش بشوند و حیات را ایجاد کنند،همه چیز جهان ما از روی حساب و مهندسی شده است،یعنی آفریدگار در آفرینش مرحله به مرحله حساب تمام مراحل را از تولید ذرات حتی انتقال آنها را برنامه ریزی میکند بدون تردید اگر جهان حاصل یک تصادف بود،امکان داشت مکانیسم حمل این ذرات وجود نداشته باشد و یا ناقص باشد و انرژی به قدری به آنها داده نشود تا به زمین یا سیارات مناسب برسند،هرکجای این پازل را برسی کنید چه به صورت مرحله به مرحله چه بصورت یکجا به هیچ وجه نمی تواند منکر نقش یک آفریدگار شد،آفریدگاری که حتی انتقال مواد آلی را به زمین برای تداوم حیات و پدید آمدن جانداران مختلف تدبیر کرده است.

یعنی از جهان ما که میگویند حاصل یک تصادف است،تنها این فکت را که ستارگان بزرگی که می توانند در آینده به انفجارهای ابرنواختری تبدیل شوند را به دلیل کمبود ماده حذف کنیم نتیجه آن حذف خود ماست،در نتیجه یکی از دلایل بزرگی جهان که اتئیست ها آن را دستمایه ای برای حذف آفریدگار قرار میدهند نیز همین مساله می تواند باشد.

/ 0 نظر / 105 بازدید