خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی در باره تعدد کیسه های جنینی در چند قلو زایی

تصویر زیر متعلق به یک مادر باردار است که یک سه قولو را حمل میکند

یک لحظه تفکر:

چه کسی بدن مادر را به گونه ای تنظیم کرده است که هر سه جنین سه کیسه مجزا دارند تا دست و پای یکی به چشم و سایر اعضای دیگری اصابت نکند،یا جفت یکی به دور گردن دیگری پیچیده نشود؟

اگر این مساله ناشی از انتخاب طبیعی یا تکامل تصادفی بدون حضور آفریدگار بود،در همان بار اول که یک مادر پستاندار سه قلو باردار میشد هر سه جنین می مردند،یا بدن دو جنین را بعنوان عضو زاید پس میزد،حال فرض کنیم که سه جنین به گونه ای بدنیا می آمدند،بدن نیاز نداشت و نمی توانست که اطلاعات ژنی برای ساخت سه کیسه جنینی را به نسل های بعد منتقل کند،زیرا تولد و تجربه بعد از تولد جنین ها حاصل شده بود.

و در جنین های بعدی که یک قلو بودند،اگر این اطلاعات منتقل میشد به دلیل عدم کار آمدی در چندین نسل بعنوان یک فایل زاید که فضای اضافی را در ژنتیک اطلاعات بدن ذخیره شده حذف میشد.

اما در بدن همه مادران این قابلیت وجود دارد،و حتی در چندین نسل این اطلاعات حفظ می شود تا شاید در یک نسل که کودکان دوقلو یا چند قلو شدند کیسه جنیی مجزا شود،ولی اگر بر اساس انتخاب طبیعی بدون حضور آفریدگار بود،این اطلاعات ژنی بعد چند نسل حذف میشد.یعنی یک قابلیت فعالسازی اطلاعات نهفته در بدن نیز وجود دارد که هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول کند که تکامل توانسته است به طور تصادفی به این قابلیت شکل دهد که زمانی که لازم شد بدن یک سری ژن نهفته که از چد نسل قبل حفظ شده اند و امروز به کار می آیند مثلا سه کیسه جنینی مجزا را به کار بگیرد،بر اساس انتخاب طبیعی تصادفی ادعایی این قابلیت چون فعلا به درد نمیخورد باید حذف شود.

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٩