خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی در باره میزان کلسیم بدن جانداران

همانطور که می کلسیم در بدن جاندارن جزو ضروری ترین مواد است و بدون وجود کلسیم اساسا حیات جانداران با مشکل روبه رو می شود،مثلا بحث امروز را با استخوان های انسان و پوسته تخم مرغ که از کلسیم تشکیل شده است به پیش می بریم.

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که اگر پوسته تخم جانداران از ابتدا وجود نداشت عملا ادامه نسل این جاندار وجود نداشت،ولی در این بار به میزان آن ممی پردازیم.

اگر پوسته تخم در مرغ و استخوان در آدمی کمی نازکتر بود هم استخوان ها فورا می شکستند و هم پوسته تخم در بدن مادر یا اهنگام افتادن ترک بر می داست و جوجه از بین می رفت.ولی اگر کمی از مقدار استاندارد ذخیم تر بود سیستم بدن آدمی به هم می ریخت و نمی توانست حرکت کند و جوجه توانایی شکستن تخم و بیرون آمدن را نداشت و در داخل تخم خفه می شد.

اما هم بدن انسان هم بدن مرغ دارای اطلاعات ژنی است که می داند به چه مقدار از کلسیم استفاده بکند،اگر این اطلاعات ژنی از ابتدا بروی جاندارن وجود نداشت مثلا در پستانداران به دلیل انباشت کلسیم استخوان ها به شدت سنگین می شد و هیچ جانداری توانایی حرکت نداشت و در نتیجه همه جانداران به دلایل طبیعی از بین می رفتند و ما هم امروز وجود نداشتیم،در پرندگان نیز در یک یا چند نسل به دلیل این نارسایی توانایی تولید مثل از بین می رفت و هیچ پرنده ای نبود،حالت برعکس این مساله هم دقیقا صدق می کند اگر دن جاندران از ابتدا نمی دانست که چه مقدار کلسیم ذخیره کند و کمتر ذخیره می کرد قبل از اینکه انتخاب طبیعی ژن ها را از اطلاعات پر کند در چند نسل اول استخوان های همه پستاندارن می شکست و از بین می رفتند و یا در پرندگان به دلیل ذخامت نازک پوسته تخم و شکستن سریع آن قبل از تولید مثل توانایی تولد از بین می رفت.

حتی اگر تکاملی هم در کار باشد نمی توان دست آفریدگار و اطلاعات ژنی که آفریدگار در بدن جانداران از ابتدا تعبیه کرده است تا جانداران قادر به ادامه حیات و تکامل خود باشند را نادیده گرفت زیرا بدون اطلاعات ژنی اولیه همه جانداران قادر به ادامه حیات و تکامل نبودند.

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢

بحث خداشناسی در باره پوسته تخم مرغ

همانطور که می دانید همه تخم های جانداران دارای پوسته ای هستند که آنها را تا حدی در برابر عوامل بیرونی حفاظت می کند،تا زمانی که جنین جاندار آمادگی زیستن در محیط بیرون از تخم را پیدا کند،اگر پوسته تخم وجود نداشت زرده و سپیده تخم مرغ به همراه جنین به محض خروج از بدن جاندار فاسد می شد و به مانند ادرار یا مدفوع از بین می رفت.

حال این را به تئوری تکامل بسط می دهیم اگر بر اساس تئوری تکامل باید تخم اولین جانداران دارای پوسته نبوده باشد و سپس به تدریج انتخاب طبیعی به پوسته تخم اولین جانداران روی خشکی و حتی آب شکل داده باشد.

باید این سوال را مطرح کرد که زمانی که اولین جاندارانی تخم گذار پوسته آنها شکل نگرفته بود و یا به قدری نازک بود که بلافاصله بعد از به زمین خوردن یا می شکست یا سوراخ می شد،چگونه در آن دوران نسل همه جانداران تخم گذار از بین نرفت؟در باره پوسته تخم حالت دومی وجود ندارد،یا باید از ابتدا ذخیم بوده باشد و یا باید نبوده باشد و نازک بوده باشد که باید قاعدتا نسل این جانداران از بین می رفته است ولی نرفته است،در نتیجه پوسته از ابتدا تعبیه شده است.

حال موضوع دیگر اندازه پوسته و خود تخم است که در هر جاندار متناسب است،فرض کنید در یک جهان تصادفی طبیعتا انتخاب طبیعی کور بدون نقص نمی توانست بطور تصادفی اندازه تخم هر جاندار را نسبت به جثه آن تعین کند مثل یک جادار بزرگ مانند دایناسور ممکن بود دارای تخم کوچک باشد در نتیجه جنین به دلیل تمام شدن ماده غذایی داخل تخم بصورت نارس می مرد و یا مثلا بطور تصادفی جانداری مانند مرغ تخم بزرگتری می گذاشت پس از مدتی جنین داخل زرده تخم خفه می شد،ولی این مقدار نیز در هر جانداری متناسب است،بدون تردید اگر قرار بود انتخاب طبیعی کور در این مورد نیز دچار آزمون و خطا می شد هم اکنون نسل همه جانداران در مسیر آزمون و خطا از بین رفته بود،ولی همه جانداران وجود دارند به این معنی که خدا وجود دارد طراحی هوشمند وجود دارد.

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٥:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۳۱