خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی درباره ماهی هامور

تصویر زیر متعلق به یک نوع باهی بسیار عجیب بنام هامور است که بصورت گسترده صید می شود،این جاندار دارای یک سیکل جنسی عجیب است،و در دو تا سه سالگی که به بلوغ جنسی می رسد ماده است،ولی از چهار سالگی به بعد به جنس نر غیر جنسیت می دهد.

-از هر نوع دید علمی و تکاملی نسل این جاندار باید تا کنون منقرض می شد،چون جاندا حداکثر 1 یا دو سال از عمر 22 ساله خود را ماده است و بقیه آن را نر است،ولی یک اتفاق بسیار عجیب زمانی که جاندار ماده است می افتد و آن این است که جاندار در هر بار تخم ریزی تا 5000 هزار تخم می گذارد که مقدار قابل توجهی است،و اگر جاندار تا آخر عمر تغیر جنسیت نمی داد و مثل سایر ماهی ها 200 تا 250 تخم می ریخت به این مقدار می رسید،یعنی این مقدار بصورت تنظیم شده در بدن جاندار است،که چرخه جاندار در طبیعت حفظ شود زیرا اگر کمتر تخم ریزی می کرد نسل جاندار منقرض می شد،حال ممکن است تکامل گرایان اتئیست نام این مساله را انتخاب طبیعی بگذارند ولی سوال اینجاست که بر ساس انتخاب طبیعی باید ابتدا نیاز به وجود آید یعنی طبیعت کور تشخیص بدهد که جاندار تغیر جنسیت می دهد و نیاز به تخم ریزی بیشتری دارد سپس اقدام به تغیر بکند،تا زمانی که این تغیرات حاصل می شد در نتیجه تخم ریزی کمتر بود و با توجه به اینکه این ماهی در معرض صید است تا زمان تغیر باید نسلش منقرض شده بود ولی نشده است.

-نکته دوم تئوری تکامل یا انتخاب طبیعی هیچ توجیهی نمی تواند بر این داشته باشد که این جاندار چه نیازی به تغیر جنسیت بعد از چهار سالگی داشته است که این سیکل ها بر اساس تصادف در بدن جاندار به وجود آمده،زیرا بقیه ماهی های ساحلی هم تا آخر عمر تغیر جنسیت نمی دهند ولی زنده هستند.این مساله چیزی جز نمایش قدرت آفریدگار نمی تواند باشد.

-سوم فارغ از مراحل بالا بر اساس تئوری تکامل و انتخاب طبیعی تغیرات بطور مدت دار در بدن جانداران حاصل می شوند ولی در این مورد یک تغیر در کوتاه مدت در بدن جاندار حاصل می شود که بدون تردید نقشه ژنی جاندار نیز تغیر می یابد که این مساله بسیار قابل تامل است،همچنین ممکن است تکامل گرایان اتئیست روی این مساله تاکید کنند که این ماهی نشانگر این است که جنس نر از جنس ماده تکامل یافته است،سوال این است زمانی که در این ماهی ها نقشه تکاملی به مرحله ای نرسیده بود که جنس نر پدید بیایید و سیکل تکاملی در ماده تا آخر عمر باقی می ماند،تا زمانی که بر اساس انتخاب طبیعی جنس نر شکل گرفت،جنس ماده به تنهایی چگونه خود خود را باردار می کرده است و تنازع نسل ادامه می یافته است؟!

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۱