نویسنده (های) وبلاگ رامین فخاری
آرشیو وبلاگ
      خدا و علم (دوستان متاسفانه بخشی از نوشته ها بخاطر ایرادات سرور پرشین بلاگ حذف شد بزودی همه مطالب به یک وبلاگ جدید منتقل و اعلام خواهد شد که با توجه به حجم مطالب این کار زمان بر است فعالیت های وبلاگ از بعد از فروردین ۹۷ بعد از انتقال مطالب در وبلاگ جدید و در اینجا از سر گرفته خواهد شد)
انفجار بزرگ و انرژی خلا نویسنده: رامین فخاری - ۱۳٩٤/۱/۱۸

حدود 36-10ثانیه بعد ازانفجار بزرگ دمای عالم به 1027 درجه کلوین رسید.در این مرحله جهان هستی شروع به انبساط کرد که به آن تورم کیهانی می گویند.بین لحظه 35-10 و لحظه 33- 10ثانیه پس از انفجار،عالم با سرعت فرانور به میزان 1050 انبساط پیدا می کند.در ثانیه 33-10،دما به 1025 درجه کلوین می رسد،در این موقع کوارک ها و پاد کوارک ها به وجود می آیند.ولی در این هنگام گرما چندان زیاد است که پروتون ها و نترون ها نمی توانند تشکیل شوند.بعد از 12-10 ثانیه دمای عالم به 1016 درجه کلوین می رسد.در این موقع چهار نیروی شناخته شده شکل می گیرد:

1.نیروی هسته ای ضعیف 2.نیروی هسته ای قوی 3.نیروی الکترومغناطیس 4.نیروی گرانشاین چهار نیرو در آغاز مهبانگ یکی بوده اند.

در ثانیه 16-10دما به 1013 کلوین رسید.کوارک ها دیگر نمی توانستند بصورت آزاد وجود داشته باشند و به هاردرون تبدیل شدند که از آنها پروتون ها و نترون ها و پادنترون ها(با بار مثبت)و نوترون ها(با بار منفی)،و سرانجام مقدار زیادی ذرات خنثی به نام نوترینو به وجود آمدند.بعد از 4-10 ثانیه دما به 1012 درجه کلوین می رسد.اکثر پروتون ها و نوترون ها با برخورد به پادپروتون ها و پادنترون ها از بین می روند و تنها مقدار بسیار ناچیزی از پروتون ها و نترون ها به نسبت 1:6 باقی می مانند که بعدها از آنها هلیم ساخته می شود در این لحظه گرما چندان بود که الکترون ها و پاد الکترون ها به وجود آمدند.

یک ثانیه بعد از مهبانگ،دما به 1010 درجه کلوین افت می کند.حال الکترون ها و پادالکترون ها نیز همدیگر را نابود می کنند و جز مقدار ناچیزی(9-10 قسمت آن)باقی نمی ماند.از این مقدار ناچیز الکترون مواد آینده هستی به وجود می آید.

پس از 10 ثانیه که از انفجار بزرگ می گذرد؛دما به 109 کلوین می رسد.پروتون ها و نترون ها از طریق همجوشی هسته ای اولین هسته اتمی را به وجود آوردند.به این مرحله هسته زایی می گویند.در این مرحله %25 ایزوتوپ هیلیم 4 و 001/0 % ایزوتپ های هیدروزن سنگین یا دوتریم،D  و همچنین مقدار بسیار ناچیزی ایزوتوپ هیلیم 3 تولید می شود.%75 بقیه پروتون ها بعد ها هسته اتم هیدروژن را ساختند.بعد از 5 دقیقه هسته سازی مهبانگ به پایان رسید.نوترون های آزاد باقی مانده دیگر ثابت نبودند و به تدریج به پروتون و الکترون تبدیل شدند.بقیه عناصر سنگین بعدها درون ستارگان به وجود آمدند.

بعد از حود سیصدهزار سال دما به 3000 درجه کلین افت کرد.در این شرابط پروتون ها و نترون ها و الکترون ها توانستند اتم های پایدار به وجود آوردند و نور توانست بدون مانع به حرکت خود ادامه دهد.

(پیدایش جهان هستی و حیات بروی کره زمیندکتر ابوالحسن حاجی حیدری/انتشارات مازیار)

 

 

 

حال برای هر ذهن کنجکاوی باید این سوال به پیش بیایید که ابتدایی بیگ بنگ که معادل  1027 بوده است،چگونه و از کجا به سامانه داده شده است تا جهان هستی به وجود بیایید؟  

دانشمندان برای این سوال تنها یک دو قابل قبول می توانند بتراشند که هر دو در حد یک فرضیه است.

پاسخ اول این است که فرمول ها  و قوانین فیزیک این انفجار را شکل داده اند،حال این مساله قابل برسی است که چگونه قوانین فیزیکی که بروی کاغذ پیاده می شوند چگونه از داخل خلا می توانند انرژی به این بزرگی که تا کنون در تاریخ کیهان بی سابقه بوده است را تامین نماید؟

پاسخ دوم که دانشمندانی مانند لارنس کراوس در کتاب گیتی از هیچ مطرح می کند این است که خلا جهان یک خلا پر از انرژی است و انرژی بیگ بنگ از این خلا تامین شده است،که این مثاله نیز تاکنون اثبات نشده است،دوما اگر خلا سرشار از انرژی می باشد،چرا این انرژی امروز تاثیراتی در جهان ندارد و یا یک انفجار بزرگ دیگر رخ نمی دهد.

حتی در صورت پذیرش این مساله نیز آیا انرژی خلا قسمتی از فضا می توانسته انرژی لازم برای انفجار با آن ابعاد را تامین بکند یا نه؟و چرا هم اکنون این اتفاق نمی افتد.

این مساله واضح است که انرژی به این مقدار نه در اثر خلا می توانسته تامین شود و نه در اثر فرمول های فیزیکی که بروی کاغذ پیاده شده است می توانسته است به وجود آید و بدون تردید توسط یک آفریدگار هوشمند جرقه این انفجار با این عظمت زده شده است.

موضوع دوم:بیل برایسن در کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز به یک مساله بسیار جالب اشاره کرده است از زمان بیگ بنگ تا کنون مقدار تکینگ ها یا ماده موجود در جهان میلیاردها برابر شده است،در حالی که هر انفجاری منجر به نابودی می شود این انفجار بطور استثنایی باعث شده مقدار ماده میلیاردها برابر شود،چگونه می توان این ادعا را مطرح نمود که آفرینشی در کار نبوده است؟

  نظرات ()
مطالب اخیر بحث خداشناسی درباره رشد دندان ها بحث خداشناسی درباره تخم ریزی ماهی ها بحث خداشناسی درباره پگماتیت های آهن بحث خداشناسی در بارع عروق کمکی قلب و مویرگ ها بحث خداشناسی درباره ضرورت انفجار های ابرنواختری بحث خداشناسی درباره هرمون پرولاکتین بحث خداشناسی در باره الکتریسیته بدن جانداران بحث خداشناسی درباره محدوده امواج صوتی در جانداران کوچک بحث خداشناسی در باره قلمه زدن و ریشه دار شدن گیاهان بحث خداشناسی درباره میدان مغناطیسی خورشید
کلمات کلیدی وبلاگ طراحی هوشمند (٢٧) طراحی هوشمند بدن انسان (۱۳) نقد تئوری تکامل (۱٢) الگو برداری انسان از طبیعت (٩) نقد کتاب طرح بزرگ (۸) انفجار بزرگ (۸) طراحی هوشمند در بدن انسان (٧) ایرادات علمی کتاب طرح بزرگ (٦) خدا در فیزیک (٦) زمین نادر (٦) آفرینش جهان (٦) اثبات وجود خدا (٥) طراحی هوشمند کائنات (٥) انتخاب طبیعی (٤) گرانش (٤) تکامل (٤) هاوکینگ و خدا (٤) طراحی هوشمند کره زمین (٤) زیست تقلیدی (۳) فضانوردان باستانی (۳) آفرینش (۳) جاذبه (۳) آفرینش کائنات (۳) نظریات دانشمندان در باره خدا (۳) آفرینش جنین انسان (٢) خلا کوانتمی (٢) خلا کاذب (٢) خدا در ترمودینامیک (٢) طراحی هوشمند در سیستم تولید مثل (٢) ماده و ضدماده (٢) طراحی هوشمند ماده ژنتیک (٢) آفرینش dna (٢) مویرگ ها (٢) طراحی رگها و مویرگها (٢) هرمون ها (٢) طراحی هوشمند در حیوانات (٢) شیردادن به نوزاد (٢) چشم انسان (٢) ربات (٢) خدا (٢) پروتئین (٢) موجودات فضایی (٢) تولید مثل (٢) آفرینش انسان (٢) جنین شناسی (٢) نظم جهان (٢) معجزه در آفرینش مغز انسان (٢) هرمون ضد ادراری (٢) آفرینش قلب انسان (٢) طراحی هوشمند در قلب انسان (٢) تکامل گیاهان (٢) تکامل شیمیایی گیاهان (۱) قوانین فیزیکی و به وجود آمدن کائنات (۱) طراحی هوشمند گیاهان (۱) رده افشانی گیاهان (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل گیاهان (۱) پارادکس خدا و سنگ بزرگتر از خودش (۱) سنگ بزرگی که خدا نتواند حملش کند (۱) پارادوکس قدرت مطلق (۱) آفرینش بدن انسان (۱) ژن های انسان (۱) حیات از فضا (۱) طراحی هوشند بدن انسان (۱) کریستال های آب (۱) به وجود آمدن خدا (۱) منشا خدا (۱) خدا و تکامل (۱) معجزه در آفرینش قلب انسان (۱) طراحی هوشمند در دستگاه تولید مثل انسان (۱) مایع مغزی نخایی (۱) مایع مفصلی (۱) پیکسل چشم انسان (۱) قدرت چشم انسان (۱) معجزه در هرمون ها (۱) اگر جاذبه وجود نداشت (۱) طراحی هوشمند در مغز (۱) میدان مغناطیسی کره زمین (۱) طراحی هوشمند میدان مغناطیسی زمین (۱) طراحی هوشمند در جنین (۱) آفرینش جهان هستی (۱) سفر در فضا (۱) طرح بزرگ (۱) ویژگی های ماه (۱) اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ (۱) تخم ماهی (۱) تورم کیهانی (۱) احتمال تصادفی بودن حیات بری زمین (۱) احتمالات حیات بروی زمین (۱) تشکیل حیات (۱) اتمسفر زمین (۱) تقسیم سلولی (۱) روده کوچک (۱) البرت انشتین (۱) شعور آب (۱) مرغ یا تخم مرغ (۱) سیستم تنفسی (۱) شگفتی های بدن انسان (۱) ضدماده (۱) سفرهای فضایی (۱) نظریه m (۱) قلمه زدن (۱) ماده ژنتیک (۱) پادماده (۱) فاصله های کیهانی (۱) حیات در کیهان (۱) کوانتم فیزیک (۱) اسب دریایی (۱) امواج صوتی (۱) پرولاکتین (۱) پروستاگلاندین (۱) تخم ریزی ماهی (۱) انبساط جهان (۱) آفرینش حیات (۱) آمینو اسید (۱) بو کردن (۱) دهان و دندان (۱) انفجار ابرنواختری (۱) جهان های موازی (۱) روده بزرگ (۱) شیرمادر (۱) آپاندیس (۱) اختاپوس (۱) زندگی بعد از مرگ (۱) آفرینش خدا (۱) سینوس ها (۱) عروس دریایی (۱) هشت پا (۱) ابرنواختر (۱) موش کور (۱) ماسارو ایموتو (۱) تاس (۱) زایمان طبیعی (۱) تولید مثل جنسی (۱) اسید معده (۱) دست و پا (۱) معده (۱) مغز انسان (۱) کربن (۱) باران (۱) حیوانات (۱) پرواز (۱) ماهی (۱) سینوزیت (۱) باد (۱) زیست شناسی (۱) زمین (۱) دندان (۱) عادت ماهیانه (۱) شیر (۱) همجنسگرایی (۱) همجنس بازی (۱) همجنس گرایی (۱) آهن (۱) کرم خاکی (۱) قلب (۱) ماه (۱) حس بویایی (۱) سیاهچاله ها (۱) سیستم ایمنی (۱) پیچیدگی (۱) مارها (۱) غریزه (۱) بیگ بنگ (۱) منشا حیات (۱) میوه ها (۱) فرمون (۱) الکتریسیته (۱) تنفس سلولی (۱) شهادت آب (۱) امواج (۱) میدان مغناطیسی (۱) میدان مغناطیسی خورشید (۱) ریشه دار شدن گیاهان (۱) آفرینش گیاهان (۱) محدوده امواج صوتی (۱) برق بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن (۱) هرمون پرولاکتین (۱) عناصر حیات در ابرنواختر ها (۱) عناصر بدن ما از ستارگان (۱) عروق کمکی (۱) پگماتیت های آهن (۱) آهن و جاذبه (۱) تولد ماهی (۱) رشد دندان (۱) آفرینش دندان (۱) طراهی هوشند در هرمون ها (۱) طراحی هوشمند در بدن جانداران (۱) پلاکت ها و انعقاد خون (۱) طراحی هوشمند در خون (۱) تابش زمینهٔ کیهانی (۱) تعادل در جهان هستی (۱) فاصله ستارگان (۱) انتقال ماده از یک جهان دیگر (۱) زمان لازم برای تشکیل تصادفی حیات (۱) به وجود آمدن تصادفی حیات (۱) طراحی هوشمند جنین (۱) طراهی هوشمند ذرات (۱) نیروی جاذبه و دافعه ذرات (۱) آفرینش ذرات (۱) فشار اتمسفر (۱) اندیشه بزرگ (۱) طراحی هوشمند آب (۱) انبساط آب (۱) انبساط یخ (۱) طراحی هوشمند مغز انسان (۱) زاویه چرخش کره زمین (۱) شیب کره زمین (۱) نقد طراحی هوشمند (۱) ایرادات طراحی هوشمند (۱) شاخ جاندار (۱) خلقت مگس (۱) دلیل خلقتت مگس (۱) دلیل آفرینش مگس (۱) لارو درمانی (۱) تکامل شیمایی (۱) تقسیم rna (۱) ذرات و جهان هستی (۱) هزینه ساخت ضدماده (۱) فواید آپاندیس (۱) خدا و تاس (۱) خدا تاس نمی اندازد (۱) احتمال تصادفی بودن حیات (۱) بزرگی جهان و احتمال تصادفی بودن حیات (۱) احتمال تصادفی بودن انسان (۱) احتمال پدید آمدن تصادفی حیات (۱) نقد فرگشت (۱) راه رفتن جنین انسان (۱) مقایسه راه رفتن جنین انسان و سایر جانداران (۱) دلیل وجود سیاهچاله ها (۱) آ،رینش جهان هستی (۱) تناقضات تئوری تکامل (۱) تکامل مارها (۱) شباهت ژن میمون و انسان (۱) نقض شباهت ژنی میمون و انسان (۱) گیاهان شبیه انسان (۱) گل های شبیه انسان و حیوانات (۱) آفرینش ستارگان و کهکشان ها (۱) کد ژنتیک (۱) خدا و ژنتیک (۱) ژنها و خدا (۱) ضرورت وجود باد (۱) انرژی خلا (۱) خدا و نیروی گرانش (۱) طراحی هوشمند سیستم تنفسی (۱) طراحی هوشمند جانداران (۱) طراحی هوشمند جاندارن (۱) برسی ایرادات طراحی هوشمند (۱) خاصیت اسیدی و قلیایی رحم (۱) طراهی هوشمند dna (۱) تکامل میوه ها (۱) اول مرغ وجود داشت یا تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند تخم مرغ (۱) آفرینش مرغ و تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل خزندگان و پرندگان (۱) طراحی هوشمند در تخم خزندگان و پرندگان (۱) آفرینش تخم خزندگان و پرندگان (۱) پراکندگی ذرات در انفجار بزرگ (۱) نظم در انفجار بزرگ (۱) آفرینش معده (۱) تقلید زیستی (۱) انقباض رحم هنگام زایمان (۱) مفصل ها (۱) طراهی هوشمند کره زمین (۱) آفرینش کره زمین (۱) لایه لایه بودن کره زمین (۱) طراحی هوشمند در سیستم بویایی (۱) شیردادن حیوانات (۱) فوانین ترمودینامیک (۱) کیهان شناسی حالت پایا (۱) هویل (۱) خدا در شیمی (۱) طراحی هوشمند جهان (۱) امکان به وجود آمدن تصادفی پروتئین (۱) فواید حشرات برای انسان (۱) دلیل ،رینش مار و عقرب (۱) دلیل آفرینش حشرات (۱) فواید مار و عقرب برای انسان (۱) جهان از هیچ (۱) طراهی هوشمند کائنات (۱) تعادل بین نیروهای جهان (۱)
دوستان من creation revolution uncommondescent Inteligant Design Forever sandwalk intelligentdesignnetwork Haroun Yahya christiananswers creationism.org The Missouri Association for Creati creation.com پرتال زیگور طراح قالب