نویسنده (های) وبلاگ رامین فخاری
آرشیو وبلاگ
      خدا و علم (دوستان متاسفانه بخشی از نوشته ها بخاطر ایرادات سرور پرشین بلاگ حذف شد بزودی همه مطالب به یک وبلاگ جدید منتقل و اعلام خواهد شد که با توجه به حجم مطالب این کار زمان بر است فعالیت های وبلاگ از بعد از فروردین ۹۷ بعد از انتقال مطالب در وبلاگ جدید و در اینجا از سر گرفته خواهد شد)
زمین نادر / ماه منحصر به فرد زمین در جهان هستی/اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ نویسنده: رامین فخاری - ۱۳٩٢/۱٠/۳٠

در سری پست های زمین نادر قصد داریم به برسی ویژگی های منحصر به فرد کره زمین و دلایل منحصر به فرد بودن کره زمین بپردازیم در این پست قصد داریم به ویژگی های منحصر به فرد کرده قمر زمین که با تمامی اقمار سایر نقاط فضا تفاوت دارد بپردازیم.

در کتاب منشا کیهان نوشته استیون ایلز نوشته شده است که :

طبق آخرین شمارش مشتری 63 قمر دارد که اندازه آنها از بزرگی ماه هایی که گالیله کشف کرده تا اندازه ی ماه های بدون نامی که عرضشان یک کیلومتر است متغیر می باشد-اما قمر زمین ماه نسبتا غیر معمول است.سایر قمر های منظومه شمسی خیلی کوچکتر از سیاره هایشان هستند ولی ماه یک استثناست چون تنها قمر سیاره خود است که نسبت به زمین بسیار بزرگ است.

ماه زندگی روی زمین را تحت تاثیر قرار می دهد.در دهه 1990 گروهی از اختر شناسان فرانسوی اظهار داشتند که ماه باعث ثبات آب و هواری زمین است.آنها اعلام کردند که اثر گرانشی غول های گازی باعث حرکت نامنظم محورهای سیارات داخلی می شود(به طور مثال چرخش غیر عادی زهره)اما محور زمین به واسطه وجود ماه تثبیت شده است.(فرض کنید ماه آنجا نبود و قبیله ی بدوی می داشت)همچنین پیشنهاد شده است که جزر و مد اقیانوس ها که به دلیل میدان گرانشی ماه به وجود می آید احتمالا اولین دلیل پیدایش خشکی میان اقیانوس ها بوده است.[1] 

 در ادامه این کتاب نوشته شده است:

اگر ماه بر یک مدار غیر دقیق و کمی متفاوت قرار داشت یا با زمین برخورد کرده بود و یا به راه دور پرتاب شده بود.

همچنین گرانش ماه 16/7 درصد کره زمین است مدار ماه نسبت به صفحه البروج 5/9 درجه انحراف دارد.[2]همچنین ماه یکی از بزرگترین منعکس کننده های امواج رادیویی است.

 

زمین یک سیاره منحصر به فرد در میان سیارات زمینی در داشتن یک ماه بزرگ است که بزرگتریم جرم را دارد.شواهد متعدد نشان می دهد که تکامل و ظهور و توسعه حیات در زمین به شدت تحت تاثیر ماه قرار دارد. جزر و مد بارز ترین تاثیر ماه بری زمین است که باعث افزایش و کاهش منظم ارتفاع آب میشود که یک محیط منحصر به فرد در منظومه شمسی است و امکان حرکت موجودات زنده را فراهم می کند.و در نتیجه جزر و مد باعث تغیرات گسترده بر روی زمین می شود.همچنین دانشمندان می گویند که انحراف 23.5 درجه ای زاویه محور زمین با ماه باعث تاثیرات مهمی بروی حیات روی زمین می شود و باعث تنوع آب و هوایی و پیدایش موجودات زنده می شود.ماه یک رویداد منحصر به فرد است و برای ظهور حیات بروی زمین ضروری است.[3]

اگر فاصله بین زمین و ماه افزایش یابد نیروی جاذبه ماه نسبت به زمین بیشتر ولی اگر فاصله این دو نسبت به هم بیشتر شود نیروی گرانشی ماه و زمین نسبت به هم کمتر می شود.اما این نیرو هرگز صفر نمی شود تا زمانی که ماه و زمین در مدار دایره ای حرکت می کنند فاصله ماه و زمین بدون تغیر خواهد ماند.[4]

چرا ماه روی زمین سقوط نمی کند؟

هم چنین دلیل این که ماه روی زمین سقوط نمی کند چرخش ماه است که باعث می شود نیروی گرانشی زمین در هر بار به یک سمت ماه اعمال شود و باعث تقسیم نیرو و سقوط ماه بروی زمین نشود.ماه مانند یک توپ فلزی است که اثر هنربا باعث چرخش آن می شود در نتیجه نیرو بطور متعادل تقسیم می شود و مانع از سقوط آن می شود.[5]نیروی گرانشی که ماه و زمین نسبت به هم نیز وارد می کنند به دلیل فاصله مناسب آنها نسبت به اندازه برابر است.[6] 

زمین نمی تواند به دور ماه در فاصله 3000 مایلی بچرخد ولی ماه در فاصله 2400 مایلی به دور زمین می چرخد.از لحاظ فیزیکی اگر دو وزنه بسیار متفاوت از نقطه تعادل مانند خورشید در حال چرخیدن باشدوزنه سنگین تر باید به نقطه تعادل در جهت معکوس نزدیک تر باشد زمین و ماه درچنین وضعیت فیزیکی نسبت به هم دارند و این فاصله باعث ایجاد یک نیروی گریز از مرکز در ماه می شود که باعث می شود روی آن سقوط نکند.[7]

 

اگر ماه نباشد چه اتفاقی می افتد؟

چرخش ماه باعث تغیرات آب و هوایی و جوی در زمین می شود خورشید هفت درصد از جزر و مد ماه را داشت و این کاهش جزر و مد باعث تغیرات آب و هوایی زمین می شد و مدار حرکت زمین به خورشید نامتعادل می شد و و این انحراف درجه باعث می شد بخاطر تغیرات دمایی در اثر نزدیک شدن به خورشید یا دور شدن از آن عملا حیاتی بروی زمین وجود نداشت.و اگر 4/5 میلیون سال قبل ماه وجود نداشت اقیانوس ها تشکیل نمی شد و حیاتی وجود نداشت.

ماه باعث کاهش میزان چرخش زمین می شود.و این کاهش باعث کاهش اثرات سریع دمایی و آب و هوایی می شود.همچنین شیب چرخش ماه باعث می شود که اثرات جاذبه ای خورشید روی زمین میلیون ها بار کمتر بشود.اگر ماه به اندازه کنونی وجود نداشت زمین با درجه 90 درجه بیشتر چرخش می کرد و باعث افزایش دمای پنجاه در صدی روی زمین می شد و طوفان ها افزایش می یافت در نتیجه دریا ها و اقیانوس ها تاثیرات مخربی بروی خشکی ها داشتند.عدم وجود ماه باعث می شد قطب ها چرخش داشته باشند و بسیاری از نقاط زمین گرم شود و یخ ها باعث به زیر آب رفتن خشکی ها شود و اقیانوس ها نیز یخ بزند و در نتیجه ذوب شدن پوشش یخی در 10000 سال زودتر بسیاری از گونه ها منقرض شوند. همچنین اگر اثرات گرانشی زمین نبود بسیاری از نقاط زمین به شکل کنونی نبودند در صورتی که ماه وجود نداشت زمین یک اتمسفر بی ثبات داشت و عملا حیاتی در آن وجود نداشت. [8] 

بدون ماه جابجایی هایی تا 50 درجه خواهیم داشت دانشمندان می گویند تغیرات یک درجه ای بروی زمین می تواند اثرات بسیار مخربی بروی حیات داشته باشد.و تابستانی بی نهایت گرم و زمستانی بینهایت سرد وجود داشت.

 اگر ماه بزرگتر یا کوچکتر بود چه اتفاقی می افتاد؟

Neil F. Comins استاد فیزیک و ستاره شناسی می گوید اگرماه پنجاه در صد اندازه فعلی را داشت در میان پرتوهای خورشید دیده نمی شد و 80 درصد از فاصله فعلی خود به زمین بیشتر نزدیک بود که احتمال برخورد ماه و زمین وجود داشت.و جزر مدها نیز به دلیل کم بودن کشش گرانشی آن به شدت کاهش می یابد و روزها 15 ساعت طولانی تر می شد و نوسانات آب هوایی بسیار شدید تر بودند.[9]
و اگر ماه قدری بزرگتر بود اثرات گرانشی شدید تری به روی زمین داشت و این باعث می شد که دو سیاره به هم تاثیر بگذارند و ماه در جهت معکوس از زمین دور تر شود در نتیجه مشکلاتی که در بالا برای عدم وجود ماه ذکر شد به پیش آید.

تنیجه گیری نهایی

در مورد منشا ماه نظرات مختلفی وجود دارد و همواره دانشمندان در این مورد اختلاف دارند عده ای از دانشمندان معتقد هستند ماه قطعه ی جدا شده ای از زمین بوده است اما همه می دانند که وجود ماه برای حیات در کره زمین ضروری است.همچنین زاویه چرخش و فاصله آن از زمین و بزرگی یا کوچکی آن همانطوری که در بالا ذکر شد بسیار اهمیت دارد.به راستی با احتساب چه احتمالاتی باید یک ماه به این اندازه متعادل در کنار یک سیاره به اندازه زمین با فاصله مناسب از خورشید وجود داشته باشد تا با شکل گیری حیات در زمین کمک کند و آیا وجود ماهی که به این دقت در هماهنگی با کره زمین قرار دارد می تواند بطور تصادفی در کنار هزاران عامل دیگر که باعث شکل گیری حیات در زمین شده قرار گیرد؟

-----------------------------------------------------------------

[1]منشا کیهان/استیون ایلز/حسن فتاحی صفحه 38 و 39

[2]اسرار کائنات بخش اول/ابراهیم ویکتوری صفحه 107

[3]Paul J. Henney How Earth and the Moon interact

[4]Gravitational Interaction Between Earth and Moon

[5]همان

[6]Gravitational Interactions of the Earth and Moon: Barycentric Motion

[7]همان و ویکی پدیا فارسی

[8] Rare Earth Why Complex Life is Uncommon in the Universe

[9]What would happen to Earth if the moon was only half as massive?

  نظرات ()
مطالب اخیر بحث خداشناسی درباره رشد دندان ها بحث خداشناسی درباره تخم ریزی ماهی ها بحث خداشناسی درباره پگماتیت های آهن بحث خداشناسی در بارع عروق کمکی قلب و مویرگ ها بحث خداشناسی درباره ضرورت انفجار های ابرنواختری بحث خداشناسی درباره هرمون پرولاکتین بحث خداشناسی در باره الکتریسیته بدن جانداران بحث خداشناسی درباره محدوده امواج صوتی در جانداران کوچک بحث خداشناسی در باره قلمه زدن و ریشه دار شدن گیاهان بحث خداشناسی درباره میدان مغناطیسی خورشید
کلمات کلیدی وبلاگ طراحی هوشمند (٢٧) طراحی هوشمند بدن انسان (۱۳) نقد تئوری تکامل (۱٢) الگو برداری انسان از طبیعت (٩) نقد کتاب طرح بزرگ (۸) انفجار بزرگ (۸) طراحی هوشمند در بدن انسان (٧) ایرادات علمی کتاب طرح بزرگ (٦) خدا در فیزیک (٦) زمین نادر (٦) آفرینش جهان (٦) اثبات وجود خدا (٥) طراحی هوشمند کائنات (٥) انتخاب طبیعی (٤) گرانش (٤) تکامل (٤) هاوکینگ و خدا (٤) طراحی هوشمند کره زمین (٤) زیست تقلیدی (۳) فضانوردان باستانی (۳) آفرینش (۳) جاذبه (۳) آفرینش کائنات (۳) نظریات دانشمندان در باره خدا (۳) آفرینش جنین انسان (٢) خلا کوانتمی (٢) خلا کاذب (٢) خدا در ترمودینامیک (٢) طراحی هوشمند در سیستم تولید مثل (٢) ماده و ضدماده (٢) طراحی هوشمند ماده ژنتیک (٢) آفرینش dna (٢) مویرگ ها (٢) طراحی رگها و مویرگها (٢) هرمون ها (٢) طراحی هوشمند در حیوانات (٢) شیردادن به نوزاد (٢) چشم انسان (٢) ربات (٢) خدا (٢) پروتئین (٢) موجودات فضایی (٢) تولید مثل (٢) آفرینش انسان (٢) جنین شناسی (٢) نظم جهان (٢) معجزه در آفرینش مغز انسان (٢) هرمون ضد ادراری (٢) آفرینش قلب انسان (٢) طراحی هوشمند در قلب انسان (٢) تکامل گیاهان (٢) تکامل شیمیایی گیاهان (۱) قوانین فیزیکی و به وجود آمدن کائنات (۱) طراحی هوشمند گیاهان (۱) رده افشانی گیاهان (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل گیاهان (۱) پارادکس خدا و سنگ بزرگتر از خودش (۱) سنگ بزرگی که خدا نتواند حملش کند (۱) پارادوکس قدرت مطلق (۱) آفرینش بدن انسان (۱) ژن های انسان (۱) حیات از فضا (۱) طراحی هوشند بدن انسان (۱) کریستال های آب (۱) به وجود آمدن خدا (۱) منشا خدا (۱) خدا و تکامل (۱) معجزه در آفرینش قلب انسان (۱) طراحی هوشمند در دستگاه تولید مثل انسان (۱) مایع مغزی نخایی (۱) مایع مفصلی (۱) پیکسل چشم انسان (۱) قدرت چشم انسان (۱) معجزه در هرمون ها (۱) اگر جاذبه وجود نداشت (۱) طراحی هوشمند در مغز (۱) میدان مغناطیسی کره زمین (۱) طراحی هوشمند میدان مغناطیسی زمین (۱) طراحی هوشمند در جنین (۱) آفرینش جهان هستی (۱) سفر در فضا (۱) طرح بزرگ (۱) ویژگی های ماه (۱) اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ (۱) تخم ماهی (۱) تورم کیهانی (۱) احتمال تصادفی بودن حیات بری زمین (۱) احتمالات حیات بروی زمین (۱) تشکیل حیات (۱) اتمسفر زمین (۱) تقسیم سلولی (۱) روده کوچک (۱) البرت انشتین (۱) شعور آب (۱) مرغ یا تخم مرغ (۱) سیستم تنفسی (۱) شگفتی های بدن انسان (۱) ضدماده (۱) سفرهای فضایی (۱) نظریه m (۱) قلمه زدن (۱) ماده ژنتیک (۱) پادماده (۱) فاصله های کیهانی (۱) حیات در کیهان (۱) کوانتم فیزیک (۱) اسب دریایی (۱) امواج صوتی (۱) پرولاکتین (۱) پروستاگلاندین (۱) تخم ریزی ماهی (۱) انبساط جهان (۱) آفرینش حیات (۱) آمینو اسید (۱) بو کردن (۱) دهان و دندان (۱) انفجار ابرنواختری (۱) جهان های موازی (۱) روده بزرگ (۱) شیرمادر (۱) آپاندیس (۱) اختاپوس (۱) زندگی بعد از مرگ (۱) آفرینش خدا (۱) سینوس ها (۱) عروس دریایی (۱) هشت پا (۱) ابرنواختر (۱) موش کور (۱) ماسارو ایموتو (۱) تاس (۱) زایمان طبیعی (۱) تولید مثل جنسی (۱) اسید معده (۱) دست و پا (۱) معده (۱) مغز انسان (۱) کربن (۱) باران (۱) حیوانات (۱) پرواز (۱) ماهی (۱) سینوزیت (۱) باد (۱) زیست شناسی (۱) زمین (۱) دندان (۱) عادت ماهیانه (۱) شیر (۱) همجنسگرایی (۱) همجنس بازی (۱) همجنس گرایی (۱) آهن (۱) کرم خاکی (۱) قلب (۱) ماه (۱) حس بویایی (۱) سیاهچاله ها (۱) سیستم ایمنی (۱) پیچیدگی (۱) مارها (۱) غریزه (۱) بیگ بنگ (۱) منشا حیات (۱) میوه ها (۱) فرمون (۱) الکتریسیته (۱) تنفس سلولی (۱) شهادت آب (۱) امواج (۱) میدان مغناطیسی (۱) میدان مغناطیسی خورشید (۱) ریشه دار شدن گیاهان (۱) آفرینش گیاهان (۱) محدوده امواج صوتی (۱) برق بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن (۱) هرمون پرولاکتین (۱) عناصر حیات در ابرنواختر ها (۱) عناصر بدن ما از ستارگان (۱) عروق کمکی (۱) پگماتیت های آهن (۱) آهن و جاذبه (۱) تولد ماهی (۱) رشد دندان (۱) آفرینش دندان (۱) طراهی هوشند در هرمون ها (۱) طراحی هوشمند در بدن جانداران (۱) پلاکت ها و انعقاد خون (۱) طراحی هوشمند در خون (۱) تابش زمینهٔ کیهانی (۱) تعادل در جهان هستی (۱) فاصله ستارگان (۱) انتقال ماده از یک جهان دیگر (۱) زمان لازم برای تشکیل تصادفی حیات (۱) به وجود آمدن تصادفی حیات (۱) طراحی هوشمند جنین (۱) طراهی هوشمند ذرات (۱) نیروی جاذبه و دافعه ذرات (۱) آفرینش ذرات (۱) فشار اتمسفر (۱) اندیشه بزرگ (۱) طراحی هوشمند آب (۱) انبساط آب (۱) انبساط یخ (۱) طراحی هوشمند مغز انسان (۱) زاویه چرخش کره زمین (۱) شیب کره زمین (۱) نقد طراحی هوشمند (۱) ایرادات طراحی هوشمند (۱) شاخ جاندار (۱) خلقت مگس (۱) دلیل خلقتت مگس (۱) دلیل آفرینش مگس (۱) لارو درمانی (۱) تکامل شیمایی (۱) تقسیم rna (۱) ذرات و جهان هستی (۱) هزینه ساخت ضدماده (۱) فواید آپاندیس (۱) خدا و تاس (۱) خدا تاس نمی اندازد (۱) احتمال تصادفی بودن حیات (۱) بزرگی جهان و احتمال تصادفی بودن حیات (۱) احتمال تصادفی بودن انسان (۱) احتمال پدید آمدن تصادفی حیات (۱) نقد فرگشت (۱) راه رفتن جنین انسان (۱) مقایسه راه رفتن جنین انسان و سایر جانداران (۱) دلیل وجود سیاهچاله ها (۱) آ،رینش جهان هستی (۱) تناقضات تئوری تکامل (۱) تکامل مارها (۱) شباهت ژن میمون و انسان (۱) نقض شباهت ژنی میمون و انسان (۱) گیاهان شبیه انسان (۱) گل های شبیه انسان و حیوانات (۱) آفرینش ستارگان و کهکشان ها (۱) کد ژنتیک (۱) خدا و ژنتیک (۱) ژنها و خدا (۱) ضرورت وجود باد (۱) انرژی خلا (۱) خدا و نیروی گرانش (۱) طراحی هوشمند سیستم تنفسی (۱) طراحی هوشمند جانداران (۱) طراحی هوشمند جاندارن (۱) برسی ایرادات طراحی هوشمند (۱) خاصیت اسیدی و قلیایی رحم (۱) طراهی هوشمند dna (۱) تکامل میوه ها (۱) اول مرغ وجود داشت یا تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند تخم مرغ (۱) آفرینش مرغ و تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل خزندگان و پرندگان (۱) طراحی هوشمند در تخم خزندگان و پرندگان (۱) آفرینش تخم خزندگان و پرندگان (۱) پراکندگی ذرات در انفجار بزرگ (۱) نظم در انفجار بزرگ (۱) آفرینش معده (۱) تقلید زیستی (۱) انقباض رحم هنگام زایمان (۱) مفصل ها (۱) طراهی هوشمند کره زمین (۱) آفرینش کره زمین (۱) لایه لایه بودن کره زمین (۱) طراحی هوشمند در سیستم بویایی (۱) شیردادن حیوانات (۱) فوانین ترمودینامیک (۱) کیهان شناسی حالت پایا (۱) هویل (۱) خدا در شیمی (۱) طراحی هوشمند جهان (۱) امکان به وجود آمدن تصادفی پروتئین (۱) فواید حشرات برای انسان (۱) دلیل ،رینش مار و عقرب (۱) دلیل آفرینش حشرات (۱) فواید مار و عقرب برای انسان (۱) جهان از هیچ (۱) طراهی هوشمند کائنات (۱) تعادل بین نیروهای جهان (۱)
دوستان من creation revolution uncommondescent Inteligant Design Forever sandwalk intelligentdesignnetwork Haroun Yahya christiananswers creationism.org The Missouri Association for Creati creation.com پرتال زیگور طراح قالب