خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟بخش دوم گرانش و خلا کوانتمی

برخی از فیزیکدانان برای توجیه آفرینش کائنات و بیگ بنگ از هیچ به خلا کوانتمی یا خلا کاذب متوصل می شوند.وقتی فیزیکدانان از هیچ سخن م گویند منظورشان خلا کوانتمی ات که روشن است هیچ نیست.

هاوکینگ می نویسد ما محصول اغتشاشات کوانتمی در جهان اولیه هستیم.

در جایی دیگر می نویسد : اگر انرژی کل عالم باید همیشه صفر باقی بماند آفرینش جسم نیاز به انرژی دارد چگونه ممکن است کل عالم از هیچ آفریده شده باشد.

و می گوید عالم خود را می آفریند و تبین می کند یک قانون طبیعی بنام گرانش وجود جهان را تبین می کند.

حال نظریه خلا کوانتمی را مورد برسی می کنیم:

اگر این فرض را قبول کنیم که خلا کوانتمی وجود داشته و تعدادی از تکینگ های این جهان از یک جهان قبل آمده است این را باید مد نظر داشته باشیم که مقدار این تکینگ ها میلیاردها برابر شده است.

و حتی اگر جهان قبل و جهان های قبل از آن نیز در نتیجه قوانین فیزیکی به وجود آمده باشند بلاخره یک جهان باید از ابتدا از هیچ به وجود آمده باشد تا تکینگ های آن جهان به جهان های دیگر انتقال داده شده باشد و این سوال مطرح می شود که انرژی اولین جهانی که از هیچ به وجود آمده است از کجا تامین شده است و چگونه قوانین فیزیکی آن در یک خلا واقعی و نه کوانتمی و نه کاذب نقطه صفر جهان ها وجود داشته است؟!

راه حل هایی که برای این موضوع بعنوان گرانش کوانتمی و نظریه ریسمان نیز ارائه می شوند در حد فرضیه هستند و به مرحله اثبات نرسیده اند در حالی که بیگ بنگ به اثبات رسیده است.و تنها هدف این فرضیه ربط دادن این دو موضوع به هم است و در حد فرضیه هم باقی است.

در مورد گرانش گرانش یک کمیت فیزیکی است و بروی اشیای با خاصیت فیزیکی تاثیر گذار است در یک خلا واقعی یا کاذب پایه ریزی شده باشد.مثلا اگر بگویم x "y" را می آفریند و برای وجود x به y نیاز داریم به یک تناقض بر می خوریم در یک خلا کوانتمی یا واقعی که گرانش وجود ندارد چگونه می تواند عامل آفرینش جهان باشد؟

از طرف دیگر وجود خلا کاذب یک فرضیه است و هنوز بطور کامل اثبات نشده است و در صورت اثبات هم در نهایت وجود یک نقطه صفر جهان ها عملا نقش آن و عدم وجود آن کل این فرضیه ها را به زیر سوال می برد!

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۸