خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی در باره پراکندگی در بیگ بنگ

در چند لحظه بعد از انفجار بزرگ،ذرات پدید آمده در جهان پراکنده شدند،ولی این پراکندگی بصورت کامل انجام نگرفت و ذرات بطور کامل در فضا پراکنده نشدند،در نتیجه جهان ما پدید آمد.[1]

تصور کنید اگر انرژی بیگ بنگ مقداری بیشتر بود،ذرات تشکیل نمی شدند و یا پراکندگی آنها بصورت کامل انجام می شد،در نتیجه ذرات با سرعت هرچه بیشتر در فضا پخش می شدند و حتی گرانش نیز نمی توانست،آنها را در کنار هم نگه دارد در نتیجه هم اکنون ما نیز وجود نداشتیم.

ولی در این مرحله از آفرینش یک نقص منجر به پدید آمدن جهان هستی شد،در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که همیشه نقص لزوما بد نیست.

دانشمندان اتئیست در پاسخ به مراحل ابتدایی به وجود آمدن جهان به فرضیه جهان های موازی متوصل می شوند،که این فرضیه هنوز اثبات نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد،حتی در صورت اثبات شدن هم این مساله نظم جهان ما در مراحل اولیه آفرینش را نقص نمی کند.

این مساله مهم است که ما وجود داریم در حالی که می توانستیم وجود نداشته باشیم،حتی اگر در بین میلیاردها احتمال در یک جهان موازی همه مراحل درست پیش رفته باشد،ما یکی از بین بی نهایت احتمالات هستیم و وجودما شبیه به یک معجزه است.

مثلا در این مورد اگر اندگی گرانش کمتر یابیشتر بود،یا ذرات بطور کامل در فضا پراکنده می شدند ما وجود نداشتیم ولی از بین میلیاردها احتمال که پازل جهان هستی را تشکیل می دهند همه موارد از جمله میزان گرانش که شدید تر یا ضعیف تر نباشد و یا میزان پراکندگی که کامل نباشد،بصورت صحیح توسط آفریدگار در کنار هم قرار داده شده است و ما اکنون وجود داریم.

بدون تردید اگر جهان خالقی نداشت،حتی در بین میلیاردها احتمال نیز یک جای کار می لنگید،در نتیجه جهان بصورت امروز تشکیل نمی شد،تشبیه اتئیست ها شبیه به این مساله است که در یک کارخانه مونتاژ قطعات که قطعات را بصورت جهان های موازی می بینیم،بدون حضور سازنده و مهندس همه قطعات بصورت ناقص خود به خودی تشکیل شده باشند ولی یکی از دستگاهها در اثر تصادف به درستی تشکیل شده باشد،اگر این مساله قابل پذیرش باشد که قطعات صنعتی در کارخانه بدون حضور مهندس ناظر خود به خودی حتی بصورت چیده شدن اشتباهی تشکیل شود،پذیرش عدم حضور ناظر کیهانی نیز قابل قبول است.

حال با توجه به همان نظریه جهان های موازی که هاوکینگ و بقیه اتئیست ها در مورد نظم جهان در هنگام آفرینش به آن استناد می کنند،گفته می شود که خواص این جهان های موازی با هم تفاوت دارد،در نتیجه قطعات تولید شده در این کارخانه نیز باهم متفاوت است،پس برای تولید هر قطعه مهندسین باید ولتاژ خاصی را اعمال بکنند،در نتیجه برای تولید قطعه جهان ما که تا کنون به درستی کار کرده است،نیز ولتاژ خاص و مخصوص آن اعمال شده است،در نتیجه با این فرضیه نظریه جهان های موازی نمی تواند نقض کننده وجود آفریدگار باشد زیرا هر جهان موازی منحصر به فرد است و باید به گونه ای خاص آفریده شده باشد،و ولتاژ جهان ما نیز با توجه به نوع آن ناقص اعمال شده است که کل سامانه نسوزد.

----------

[1]نقص یک موضوع رایج در کیهان شناسی است،فیزیکدان معروف استیون هاوکینگ گفته بود جهان ناقص از اولین لحظات از خودش به وجود آمد،بدون یک پراکندگی ناقص مواد در بیگ بنگ،گرانش نمی توانست اتم ها را کنار هم ایجاد کند و کهکشان ها و ستاره ها را به وجود آورد.منبع

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٠