خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

» بحث خداشناسی درباره محدوده امواج صوتی در جانداران کوچک :: ۱۳٩٦/٥/٧
» بحث خداشناسی در باره قلمه زدن و ریشه دار شدن گیاهان :: ۱۳٩٦/٤/٢٤
» بحث خداشناسی درباره محدوده امواج صوتی در جانداران کوچک :: ۱۳٩٦/۳/٤
» بحث خداشناسی درباره الکتریسیته بدن :: ۱۳٩٦/٢/۸
» بحث خداشناسی در باره بزاق آفتابپرست و مقایسه آن با بزاق انسان! :: ۱۳٩٦/۱/٥
» بحث خداشناسی در باره هرمون پرولاکتین :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۸
» بحث خداشناسی در باره ابرنواختر ها :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» بحث خداشناسی در باره آهن مذاب هسته و پوسته زمین :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» بحث خداشناسی در باره تناسب استخوان ها و دستگاه تولید مثل :: ۱۳٩٥/٩/٦
» بحث خداشناسی در باره میزان کلسیم بدن جانداران :: ۱۳٩٥/۸/٢
» بحث خداشناسی در باره ماده ژنتیک اولیه :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» بحث خداشناسی در باره زایده گوشتی چشم :: ۱۳٩٥/٦/٧
» بحث خداشناسی در باره قفسه سینه :: ۱۳٩٥/٥/٢٦
» بحث خداشناسی در باره کبد :: ۱۳٩٥/٤/۳
» بحث خداشناسی در باره رشد دانه داخل خاک :: ۱۳٩٥/۳/٤
» بحث خداشناسی درباره آلرژی و پاسخ دستگاه ایمنی بدن :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» بحث خداشناسی در باره پیدایش خون و دریچه های قلب :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» بحث خداشناسی در باره بعد فضا و زمان و تار و پود فضا :: ۱۳٩٥/٢/۸
» بحث خداشناسی در باره پلک :: ۱۳٩٥/٢/۸
» بحث خداشناسی در باره حرکات اسنجی معده :: ۱۳٩٥/٢/٢
» بحث خداشناسی در باره طراحی هوشمند قند خون :: ۱۳٩٥/۱/۳۱
» بحث خداشناسی درباره منحصر به فرد بودن طراحی کره زمین ودر منظومه شمسی ! :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
» بحث خداشناسی در باره ضرورت وجود خمیدگی در فضا :: ۱۳٩٥/۱/۱٠
» بحث خداشناسی درباره ضرورت وجود حس چشایی :: ۱۳٩٥/۱/٢
» بحث خداشناسی درباره بزاق دهان :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» بحث خداشناسی درباره پوست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» بحث خداشناسی درباره تقلید زیستی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» بحث خداشناسی درباره جمجمه :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» بحث خداشناسی درباره ضرورت وجود مورچه ها بروی زمین :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» بحث خداشناسی در باره رعد و برق :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» برسی مغلطه خدای نادیدنی! :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» بحث خداشناسی در باره ترمیم بافت های بدن :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» بحث خداشناسی در باره رطوبت چشم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» برسی مصادره به مطلوب مبحث جهان های موازی توسط اتئیست ها برای رد وجود خدا :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» بحث خداشناسی در باره طوفان های ستاره ای :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» بحث خداشناسی درباره انتشار نور مستقیم :: ۱۳٩٤/٩/۱۸
» بحث خدا شناسی در باره رشد جنین :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» بحث خداشناسی درباره مورچگان :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» بحث خداشناسی در باره پیشبینی های واکنش پذیر در بدن :: ۱۳٩٤/٩/٦
» بحث خداشناسی در باره توازن در سیستم دفع و جذب بدن :: ۱۳٩٤/٩/٦
» بحث خداشناسی در باره سلول های نوری چشم :: ۱۳٩٤/٩/٤
» بحث خداشناسی در باره وجود آنزیم رنین در معده کودکان :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» بحث خداشناسی در باره آنزیم ها :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» بحث خداشناسی درباره غده پانکراس :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» بحث خداشناسی در باره درست کار کردن میلیارد ها سلول بدن و کثرت سلول های بدن :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» بحث خداشناسی درباره باکتری ها و ویروس های سیاره بیگانه :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» برسی یکی از ایرادات طراحی هوشمند + مزایای طولانی بودن و پیچ خوردن سیستم عصبی :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» بحث خداشناسی درباره علت شور بودن آبهای زمین :: ۱۳٩٤/٧/٩
» بحث خداشناسی درباره دانه :: ۱۳٩٤/٧/٧
» بحث خداشناسی درباره سیستم ایمنی جنین :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» یحث خداشناسی در باره خطر انفجارهای ابرنواختری بروی زمین :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» بحث خداشناسی درباره موقعیت زمین در منظومه شمسی :: ۱۳٩٤/٦/٢٥
» بحث خداشناسی درباره میدان مغناطیسی خورشید :: ۱۳٩٤/٦/٢۳
» آیا یک دستگاه پمپاژ می تواند خود به خودی به وجود بیاید؟ :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» بحث خداشناسی درباره شیر دادن جاندارن :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» بحث خداشناسی در باره سیستم بویایی انسان :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» بحث خدا شناسی:اگر زمین لایه لایه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» بحث خداشناسی درباره توازن مفاصل دستها و پاها :: ۱۳٩٤/٥/٦
» بحث خداشناسی در باره عجایب خلقت در روده ها :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» بحث خداشناسی در باره هرمون پروستاگلاندین و انقباض رحم هنگام زایمان :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» بحث خداشناسی درباره تقلید زیستی از اسب دریایی :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» بحث خداشناسی درباره فرمون و چرا همجنس گرایی طبیعی نیست؟ :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» بحث خداشناسی در باره اسید معده :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» بحث خداشناسی در باره پراکندگی در بیگ بنگ :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» بحث خداشناسی،در باره تخم مرغ و تخم جاندارن :: ۱۳٩٤/٤/۸
» بحث خداشناسی:اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ :: ۱۳٩٤/٤/٥
» مغلطه تکامل تصادفی میوه ها و گیاهان :: ۱۳٩٤/٤/٥
» بحث خداشناسی درباره سیستم تولید مثل زنانه :: ۱۳٩٤/٤/۳
» طراحی هوشمند در DNA و مقایسه آن با هاردهای امروزی :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» برسی یکی از ایراد های مربوط به طراحی هوشمند در سیستم تولید مثل :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» بحث خداشناسی درباره پلاکت ها و فرآیند انعقاد خون :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» تضاد نظریه انتخاب طبیعی و تولید مثل جنسی :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» بحث خداشناسی درباره مویرگها :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» بحث خداشناسی درباره هرمون ضد ادراری :: ۱۳٩٤/۳/٦
» بحث خداشناسی در باره طراحی هوشمند سیستم تنفسی کرم خاکی :: ۱۳٩٤/۳/٤
» بحث خدا شناسی در باره طراحی هوشمند هشت پا :: ۱۳٩٤/٢/٤
» بحث خداشناسی درباره طراحی هوشمند سیستم تنفسی :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» مثال ربات :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» اگر در زمان انفجار بزرگ گرانش اندکی بیشتر یا کمتر بود چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» انفجار بزرگ و انرژی خلا :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» بحث خداشناسی در باره ارتباط باد و باران :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» گفتاری پیرامون کدهای ژنتیک انسان و جانوران :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» ردپای آفریدگار در آفرینش ستارگان و کهکشان ها :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» بحث زیبایی شناسی طبیعی و انتخاب طبیعی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» برسی ادعای شباهت ژنی میمون به انسان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» تناقضات تئوری تکامل:مارها همیشه مار بوده اند! :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» بحث خداشناسی در باره علت وجود سیاهچاله ها :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» نقد تئوری تکامل/تفاوت مدت زمان راه رفتن بین نوزاد انسان و میمون :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» برسی مغلطه بزرگی جهان و احتمالات در پدید آمدن تصادفی ما! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» خدا تاس نمی اندازد! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» بحث خداشناسی؛حتی وجود آپاندیس نیز بی دلیل نیست! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» هزینه ساخت هر گرم ضد ماده چقدر است؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» یک دانشمند ادعا می کند کوانتم فیزیک ثابت می کند که زندگی پس از مرگ وجود دارد. :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» نقدی بر تکامل شیمیایی و تقسیم سلولی در تئوری تکامل :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» آفرینش هیچ موجودی بی دلیل نیست حتی مگس! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» برسی ایرادات مربوط به طراحی هوشمند بخش اول/شاخ حیوانات :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» طراحی منحصر به فرد زاویه چرخش کره زمین :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» سینوس ها دستگاه تصفیه طبیعی هوای بدن :: ۱۳٩۳/۸/٦
» بحث خداشناسی در باره مقایسه قدرت مغز انسان با قوی ترین ابررایانه جهان :: ۱۳٩۳/۸/٢
» بحث خداشناسی در باره انبساط آب هنگام انجماد :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» جهان یک اندیشه بزرگ :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» بحث خداشناسی در باره تعادل فشار زمین :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» بحث خداشناسی در باره تعادل نیروی جاذبه و دافعه ذرات و فاز ماده در جهان هستی :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» بحث خداشناسی درباره نقش سیستم ایمنی در دوران بارداری :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» اصل انسانی نهایی و زمان لازم برای به وجود آمدن طبیعی حیات :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» آیا امکان وجود تمدن های هوشمندی که بتوانند به زمین سفر بکنند وجود دارد؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» به وجود آمدن جهان از هیچ یا انتقال ماده از یک جهان دیگر بدون نقش آفریدگار :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» بحث خداشناسی درباره ماده و ضدماده(پاد ماده)پدید آمده در لحظه انفجار بزرگ :: ۱۳٩۳/٧/۸
» بحث خدا شناسی در باره اندازه تابش زمینه کیهانی در زمان انفجار بزرگ :: ۱۳٩۳/٧/٥
» استدلالی در رد پدید آمدن تصادفی ماده ژنتیک :: ۱۳٩۳/٧/٤
» بحث خداشناسی در باره فاصله ستاره ها از همدیگر :: ۱۳٩۳/٧/٢
» بحث خداشناسی پیرامون تعادل در سرعت انبساط جهان و نیروی گرانش :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» تعادل بین نیروهای الکتریکی و الکترومغناطیسی و گرانش در جهان :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» آفرینش هیچ موجودی بی دلیل نیست! :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» اگر آن چیز به آن گونه نبود ما اکنون اینجا نبودیم! :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» امکان تشکیل تصادفی یک پروتئین چقدر است؟ :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» نظر هویل در مورد هوش برتر :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» بحث خداشناسی پیرامون فرآیند های تصادفی و اتم کربن :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» نظریات دانشمندان درباره نظم جهان و آفرینش / فریمن دایسون :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» خدا در قوانین ترمودینامیک و بحث خداشناسی در باره نوسان جهان :: ۱۳٩۳/٦/۸
» برسی ادعاهای مربوط به خلا کاذب و کیهان شناسی حالت پایا در رد وجود خدا :: ۱۳٩۳/٦/۸
» تورم کیهانی و ارتباط آن با آفرینش جهان :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» بحث خداشناسی در باره طراحی هوشمند قلب انسان :: ۱۳٩۳/٥/۳
» بحث خداشناسی-اگر هرمون های ضد ادراری در افراد وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩۳/٥/۱
» بحث خدا شناسی در باره چشم انسان دوربین 576 مگاپیکسلی :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» بحث خداشناسی-مایع مفصلی :: ۱۳٩۳/٤/٢٠
» بحث خداشناسی اگر مایع مغزی نخایی وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» بحث خدا شناسی-تاملی در باره دستگاه تولید مثل و جنسیت :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟(عالم های چندگانه-نظریه M) :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟(گرانش -پیچیدگی) :: ۱۳٩۳/٤/٩
» طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟(خلا کوانتمی) :: ۱۳٩۳/٤/۸
» مواردی از طراحی هوشمند در دوره جنینی :: ۱۳٩۳/٤/۳
» اگر میدان مغناطیسی زمین قوی تر یا ضعیف تر بود یا وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩۳/٤/۳
» بحث خدا شناسی اگر نیروی جاذبه وجود نداشت یا شدید تر بود چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱
» طراحی هوشمند در مغز انسان-بخش اول :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» مثالی از عدم امکان سفر موجوداتی فضایی به کره زمین :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» آیا ژن های انسان DNA توسط موجودات فضایی به زمین آورده شده و منشا فرا زمینی دارد؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» طراحی هوشمند در عروس دریایی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» طراحی هوشمند در موش کور :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» طراحی هوشمند در نحوه عملکرد سلول های بدن انسان :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» آیا خدا می تواند سنگ بزرگتری یا موجود قوی تری از خود بیافریند؟ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» طراحی هوشمند در ارکیده سبز استرالیایی :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» اشتباه هاوکینگ در مورد به وجود آمدن جهان توسط قوانین فیزیکی :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» تکامل شیمیایی گیاهان :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» خدا چگونه به وجود آمده است؟! :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» تغیر شکل کریستال های آب در برابر کلمات :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» طراحی هوشند چشم انسان! :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» مغلطه بلیط بخت آزمایی و تصادفی بودن حیات :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» طرح بزرگ یا طراح بزرگ چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟بخش دوم گرانش و خلا کوانتمی :: ۱۳٩۳/۱/۸
» طرح بزرگ یا طراح بزرگ؟چرا هاوکینگ اشتباه می کند؟ بخش اول جهان بی روح :: ۱۳٩۳/۱/۱
» الگو برداری انسان از طبیعت برای ساخت چسب قلابدار (ولکرو) :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» الگو برداری انسان از طبیعت برای ساختن هواپیما و هلیکوپتر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» الگو برداری انسان از طبیعت برای ساخت سلول های خورشیدی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» الگو برداری انسان از طبیعت در ساخت زره :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» الگو برداری انسان از پژواک سازی خفاشها برای ساخت رادار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» الگو برداری انسان از طبیعت در ساخت رادار سونار از دلفین :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» الگو برداری انسان از طبیعت/کابل های نگه دارنده :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» تعیریف نیروی آفرینش انشتین :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» بی تعصب و بی طرفانه قضاوت کنیم :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» جواب سوالاتی که به آنها پاسخی داده نشده است. :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» درسی از بوته‌ی گل سرخ :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» آغاز جهان نقشه وهدف یا تصادف؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» زمین نادر / ماه منحصر به فرد زمین در جهان هستی/اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠