خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی در باره قلمه زدن و ریشه دار شدن گیاهان

همانطور که میدانید قلمه زدن یک روش غیر جنسی تولید مثل ست که در آن قسمت های قطع شده گیاه بعد از قرار گرفتن در محیط آبی بعد از مدتی ریشه می دوانند و تبدیل به یک گیاه جدید میشود،این تولید مثل غیر جنسی در بعضی از گیاهان اولیه نیز وجود داشته است اما بصورت تقسیم دوتایی بوده است ولی گیاهان پیشرفته تر ریشه دار میشوند.

اما فارغ از بحث تکاملی ریشه دار شدن گیاهان بعد از قطع یکی از زیبایی های آفرینش خداوند است زیرا در صورتی که گیاه این توانایی را نداشت که بعد از قطع شدن ریشه دار شود و آفریدگار هستی از ابتدا این قابلیت را در بخش اعظمی از گیاهان تعبیه نمیکرد،بسیاری از گیاهان شانس بقای خود را از دست می دادند و پوشش گیاهی زمین بسیار کمتر از مقدار کنونی بود،ولی آفریدگار جهان آفرینش این توانایی را در گیاهان نیز قرار داده است که در صورتی که بخشی از گیاه قطع شود بخش قطع شده نیز توانایی حیات داشته باشد و نشانگر این است که خداوند عاشق سرسبزی عاشق زندگی است.

حال به بحث تکاملی قضیه بدون در نظر گرفتن نقش آفریدگار بر اساس ادعای آتئیست ها باز میگردیم،همه گیاهان برای تولید مثل باید دارای قدرت تولید مثل جنسی و یا غیر جنسی و هر دو باشند،نکته جالب این است که ابتدایی ترین گیاهان یعنی سرخس ها و خزه ها نیز دارای نوعی چرخه تولید مثل و چرخه جنسی بوده اند،و قابلیت رشد ریشه در گیاهان بعدی نمود پیدا کرده است.

حال تصور کنید که این سیکل را که گیاهان ریشه دار میشوند را بر اساس یک انتخاب طبیعی کور و بدون حضور آفریدگار در نظر بگیریم؛

بر اساس خود نظریه انتخاب طبیعی این قابلیت باید نسل به نسل و به تدریج در گیاهان پیدا میشده است و در ژن آنها اثر میکرده است،حال تصور کنید که این قابلیت وجود ندارد و گیاهان در حال تکامل هستند هر تکه ای از گیاه که به زمین می افتد یا قطع میشود به دلیل ریشه دار نشدن بلافاصله از بین می رود در نتیجه هیچ ژنی در این باره کسب نمی کند که بتواند آن را به نسل های بعدی خودش منتقل بکند،در نتیجه این مساله نیز بر اساس انتخاب طبیعی نمی توانسته است شکل بگیرد و باید از ابتدا ژن آن وجود داشته زیرا برای قسمت قطع شده گیاهان امکان آزمون و خطا وجود ندارد،حال اگر این قابلیت از ابتدا بروی گیاهان وجود داشته که گیاهان بتوانند ریشه دار شوند اسم این مساله آفرینش است نه تصادف.

نکته قابل ذکر دیگر این است که هیچ گیاهی تنها به وسیله آوند و بدون ریشه نمی تواند به حیات ادامه بدهد و در مدت زمان کوتاهی ژن های مربوط به آن را کسب و به نسل بعد انتقال دهد.

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٥:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٤