خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی در باره ماده ژنتیک اولیه

بر اساس ادعای بخشی از تکاملگرایان اتئیست DNA و ماده ژنتیک در اثر فعل و انفعالاتی در زمین و یا بیرون از آن تشکیل شده و بعد از آن اولین ویروس ها تشکیل شده و بعدا از ویروس ها باکتری ها تشکیل شده و باکتری ها بعدا پر سلولی شده اند و جانداران را پدید آورده اند.

حال در اینجا یک مساله قابل برسی است،ویروس ها نیز بعنوان ریز ترین جاندارن فعل و انفعالاتی دارند،از جمله خوردن و تقسیم شدن،و یا حتی حمله به بقیه سلول ها و .....

و همانطور که میدانید برای انجام هرکدام از این فعل و انفعلات باید ویروس از جمله اولین ویروس و موجود زنده ای که بر اساس ادعای تکاملگرایان پدید آمد دارای کمترین میزان ماده ژنتیک که حاوی اطلاعاتی بوده است که به جاندار دستور تولید مثل و غذا خوردن و تقسیم شده است بدهد،در غیر این صورت ویروس نمی توانست ادامه بدهد یا تکامل یابد.در غیر این صورت این جاندار اولیه از بین می رفت و نسل همه جانداران نیز منقرض می شد.

حال یک سوال اطلاعات اولیه این جاندار در صورتی که خالقی وجود نداشت که این داده ها و اطلاعات را درون ماده ژنتیک پر کند از کجا آمده است؟در هر حال باید آفریدگاری وجود داشت که اولین اطلاعات را درون ژنوم اولین جاندار قرار می داد تا بداند چکار کند و نابود نشود.

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۳