خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

بحث خداشناسی درباره ضرورت وجود مورچه ها بروی زمین

مورچه ها موجودات بسیار ریزی هستند،که شاید در نگاه اول بی مصرف به نظر برسند ولی در ادامه مطلب به این مساله خواهیم رسید که وجود مورچگان برای بشریت ضروری است و با زندگی انسان و همه جانداران زنده ارتباط تنگاتنگ دارد.

تخمین زده می شود در هر کولونی مورچگان رقمی نزدیک 700000[1]و بروی زمین 1000 تریلیون مورچه وجود داشته[2] باشد که معمولا مورچگان برای خودشان وظیفه جمعاوری غذا را بر عهده دارند،اما کار دیگری نیز مورچگان برای طبیعت انجام می دهند و آن حفر کردن خاک برای لانه سازی و سایر موارد است.

این حفر زمین بصورت ناخود آگاه فایده ای که برای خاک دارد این است که باعث می شود ذرات خاک تکان بخورد و هوا به داخل آن راه یابد،شاید یک کولونی از مورچگان نتواند بر اضاع کل زمین تاثیر گذار باشد ولی بدون تردید رقمی معادل 1000 تریلیون مورچه می تواند نقش بسزایی در این عمل داشته باشد.

در صورتی که اکسیژن به خاک نرسد خاک دچار یک نوع حالت خفگی می شود،و بعد از مدتی بهره وری خود را از دست می دهد و قابل کشت نخواهد بود در نتیجه ریشه درختان و گیاهان در داخل آن خفه خواهند شد و همه گیاهان و درختان خواهند خشکید و یک قحطی بزرگ که منجر به از بین رفتن نسل بشریت و همه موجودات خواهد شد بروی زمین راه خواهد افتاد.

حال باید اتئیست ها و هواداران نظریه فضانوردان باستانی و افرادی که معتقد هستند ما جزئی از کل هستیم نسبت به این ابهام بزرگ پاسخگو باشند؛

اگر در یک سیاره دیگر یا یک جهان دیگر همه المنت های حیات وجود داشت و همه موجودات پدید آمدند"تنها مورچه در آن در اثر یک تکامل تصادفی مثلا به دور از دخالت آفریدگر پدید نیامده بود"چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخ ساده است تنها با حذف این فاکتور ساده خاک فرسایش می یافت و همه موجودات سیاره از بین می رفتند،این اتفاق نیز در صورت تصادفی بودن جهان بدون تردید بروی زمین نیز قابل تکرار بود و تنها به وجود نیامدن موجودی بنام مورچه باعث می شد تا نظم کل سیستم به هم بخورد و بیشتر موجودات به دلیل پدیده خفگی و یا فرسایش خاک از گرسنگی تلف بشوند.یعنی سیاره ای که در آن هر موجود زنده ای وجود داشته باشد ولی مورچه نباشد محکوم به فناست.

حال با یک ضرب و تقسیم درصد احتمال پدید آمدن تصادفی یک مورچه در یک سیاره ضرب در همه تریلیون ها سیاره جهان هستی می توان به احتمال درصد تصادفی بودن حیات در غیبت آفریدگار دست یافت!

------

[1]INTERESTING FACTS ABOUT ANTS

[2]10 Frightening Facts You Probably Didn't Know About Ants

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٦